Jdi na obsah Jdi na menu

MĚSÍČNÍ VZDĚLÁVACÍ TÉMATA MŠ 1

30. 9. 2020

 

 

 

MĚSÍČNÍ VZDĚLÁVACÍ TÉMATA MŠ

Konkrétní činnosti školního vzdělávacího programu jsou podrobně rozpracovány v měsíčních vzdělávacích programech:

 

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

                                         

                          That Which Stays the Same Tetraptych 4 Canvas by TheAquaArtist, $190.00

Časový plán tematických celků 

Tematické celky jsou plánovány v týdenním režimu. Časový plán je však pouze orientační.

Předpokládáme, že se budou témata flexibilně přizpůsobovat aktuální situaci a potřebám dětí. Úpravy budou reflektovat výsledky evaluační činnosti.

 

ZÁŘÍ

Téma:  „AHOJ KAMARÁDI“

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Mateřská škola Vás vítá

2. Kdo jsou mí kamarádi

3. Tady jsem doma

4. Bezpečně do školky i ze školky

__________________________________________________________________________

I. třída

„ MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁS VÍTÁ“

 •  „Výlet po třídě“ (seznámení se s prostředím školky, komunikačních dovedností, pojmenovávání jednotlivých místností, věcí…)
 • hra: „ S radostí jde všechno lépe“ - naučit se správně používat pomůcky, porovnávání podle hmatu (hmatová krabice)
 • hra: „Hádej, co se změnilo“ - určování podstatných znaků, vlastností předmětů z prostředí, určování počtu
 • hra „Ach ta jména“ - poznávání kamarádů podle jména s využitím míče (činnost v kruhu)
 • maňáskové představení „Proč nemůže opička do mateřské školy
 • báseň  „Děti z jedné školky"
 • seznámení se s pravidly školky
 • nácvik chůze v rytmu (využití říkadel)
 •  nácvik pohybové hry s jednoduchými pravidly
 • modelování: „Míček přátelství“
 • malba: „Kamarád míček"
 • „Sluníčko“ -  společná práce dětí

II. třída

„ MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁS VÍTÁ“

 • rozvoj komunikačních dovedností (sdělování zážitků z  prázdnin, prohlížení fotografií)
 • hra „ Na vzkazy"
 • hra „ Hádej, co se změnilo“
 • hra „Tichá voda“
 • určování podstatných znaků, vlastností předmětů z prostředí MŠ, poznávání podle hmatu (kouzelná krabice)
 • třídění hraček podle daných kritérií ( podle barvy, tvaru,
 • velikosti, materiálu), určování počtu, porovnávání více – méně,  o kolik...
 • orientace v prostoru i na ploše  „Cesta opičky do MŠ“ – řešení labyrintu
 • báseň : „Šel medvídek do školky“ –  opakování
 • píseň : „Září“
 • činnost v kruhu - poznávání kamarádů podle jména, vnějších znaků, podávání
 • hra „ Ach ta jména“ - podávání míče přátelství
 • nácvik chůze s překračováním různě vysokých překážek
 • nácvik chůze v rytmu ( využití říkadel )
 • emotivní tanec
 • maňáskové představení „Proč nemůže opička do mateřské školy“
 • pokus o dramatické vyjádření „ Proč nemůže opička do mateřské školy“
 • kresba: „Hračka, která se mi nejvíc líbí“, MD - vybarvování obrysů hraček                                                         
 • malba:  „Veselý míček
 • modelování: „Míček přátelství"

I. třída

„KDO JSOU MÍ KAMARÁDI?“

 • hra „Medvídek“ – naučit děti dělit se s ostatními
 • výroba malých medvídků, společného velkého medvěda
 • hra „Ach ta jména“ – zaměřená na zapamatování si jmen svých kamarádů, využití jmenovek dětí
 • běh za kamarádem se změnami směru, zdolávání mírně vyvýšeného terénu
 • „Co našel medvídek?“ – určování názvů hraček
 • „Míček pro kamaráda“ – mačkání různých formátů papírů
 • „Hvězdná poselství“ – upevňování návyků správného chování
 • „Můj kamarád“ – pokus o zachycení portrétu
 • Rytmizace známých jednoduchých říkadel
 • „Ježek“ – pohybová hra se zpěvem
 • báseň „Kamarádi“
 • píseň „Kamarád“ + pohybové vyjádření

​II. třída

„KDO JSOU MÍ KAMARÁDI?“

 • hra „Na listonoše“ – poznávání svého jména i jmen svých kamarádů
 • hmatová hra „Kdo jsi?“ – poznávání kamarádů podle hmatu
 • kutálení míčem – dozvíme se něco o ostatních
 • poslech příběhu „Kouzelná obálka“
 • „Každý z nás je jiný, a to je prima“ – porovnávání odlišností mezi dětmi
 • běh za vedoucím dítětem se změnami směru (střídání vedoucího dítěte)
 • rozhovor na téma „Kde bydlím?“
 • skládání domečku z papíru
 • sluchová hra „Poznáš mě“
 • „Můj kamarád“ – kresba pastelkou (pokus o zachycení portrétu)
 • určování nálady podle mimiky – práce s obrázky obličejů, napodobování
 • „Pečeme koláčky pro kamarády“ – práce s plastelínou
 • nácvik básně a písně k danému tématu
 • „Nepořádný Honzík“ – třídění, zařazování, prostorová orientace
 • „Veselé obrázky“ – dokreslení očí, nosu a úst do předkreslených obličejů

I. třída

„TADY JSEM DOMA“

 • „Šťastné ruce“ – podnítit děti k žádoucímu chování ve školce, k čemu všemu nám slouží ruce
 • grafomotorické cvičení – „Usměvavé sluníčko“
 • skládání jednoduchého domečku z barevného papíru
 • „Můj domov“ – vzbudit v dětech vědomí k rodině, domovu (pracovní činnost s papírovými krabicemi)
 • běh se zrychlením „Pospícháme domů“
 • rozhovor na téma „Kdo se mnou bydlí“
 • pozorování okolní krajiny, obce
 • „Můj pokojíček“ – popis, vybavení, hračky…
 • poslech pohádky „O třech prasátkách“ – rozlišení materiálů, procvičení slov opačného významu (tvrdý - měkký, horký – studený, nahoře – dole…
 • určování polohy předmětů k vlastní osobě (před, za, mezi…
 • „Vesnice, ve které bydlím“ – prostorové vyjádření ze stavebnic, kostek, papírových cihel…
 • rozlišování zvuků, se kterými se setkáváme (zvuk klíčů, stříhání s nůžkami, přitloukání hřebíku…)
 • návštěva místního muzea
 • pohybová hra „Na barevné domečky“
 • relaxační cvičení s hudbou
 • seznámení s básní „Dům“ + pohybové vyjádření
 • taneček „Postavíme dům“

II. třída

„TADY JSEM DOMA“

 • promítání diapozitivů o Cholině, prohlížení fotografií z Choliny, Dubčan, Odrlic a hanáckého kalendáře
 • rozhovor na téma „Kdo se mnou bydlí?“
 • pozorování jednotlivých významných budov a domů v Cholině
 • návštěva místního muzea
 • orientační hra „Na detektivy“
 • „Můj pokojíček“ – rozšiřování slovní zásoby – vybavení, hračky
 • pozorování okolní krajiny při vycházce
 • rozkládání slov na slabiky – využití názvů předmětů, objektů, prostředí mateřské školy, domova…
 • určování polohy předmětů vzhledem ke vlastní osobě (před, za mezi, nahoře, dole…)
 • kolorovaná kresba „Naše školka“
 • „Vesnice, ve které bydlím“ – prostorové vyjádření ze stavebnic, krabic, kostek
 • práce s příběhem „Největší poklad“
 • „Můj domov“ skládání domečku z papíru
 • dramatizace pohádky „Boudo, budko“
 • básně, písně a říkadla k danému tématu
 • pohybová hra „Na barevné domečky“ zaměřená na orientaci v prostoru a na procvičení barev
 • „Naše školka“ – tvořivá skupinová práce
 • „Kočičí úkoly“ – rozhovor, jak to u nás doma vypadá, co kdo dělá, jak a s čím pomáháme rodičům
 • zpěv písní s využitím orffových nástrojů – vyťukávání daného rytmu

I. třída

„BEZPEČNĚ ZE ŠKOLKY I DO ŠKOLKY“

 • „Doprava“ – práce s didaktickým materiálem, prohlížení obrázků, knih s dopravou
 • poslech příběhu „Smutný dědeček Holoušek“
 • práce s magnetofonovou nahrávkou – poznávání dopravních prostředků podle zvuku
 • pohybová hra „Na barevná auta“ + využití oblečků s dopravními prostředky
 • „Semafor“ – tvořivá hra s barevnými papíry
 • grafomotorické cvičení – kola k autům
 • seznámení s básní „Semafor“, „Auto“
 • pohybové hry zaměřené na procvičení barev „Barevná parkoviště“ – procvičení základních barev
 • „Umíme se správně chovat?“ – práce s obrázky
 • taneček „Kolo“
 • pohybové hra s hudbou a kruhy „Řídíme auto“
 • „Cesta do školky“ – zdolávání jednoduchých překážek
 • procvičování chůze, běhu za vedoucím dítětem se změnami směru
 • vycházka na nádraží, na hasičskou zbrojnici
 • slalom – jízda na odrážedlech, koloběžkách
 • stavíme dopravu ve městě – využití stavebnic, aut a vlaků..

II. třída

„BEZPEČNĚ ZE ŠKOLKY I DO ŠKOLKY“

 •  hra „Na dopravu“ – druhy dopravních prostředků, dopravních značek, jejich využití
 • vyhledávání a třídění dopravních prostředků, poznávání na obrázcích, rozlišování podle místa výskytu
 • „Doprava“ – hra s výukovou magnetickou sadou, výchova k bezpečnému chování
 • „Malý záchranáři“ – uvědomění si zodpovědnosti za vlastní chování
 • poslech příběhu „Smutný dědeček Holoušek“ + rozhovor
 • seznámení s některými dopravními značkami – využití pexesa
 • práce s magnetofonovou nahrávkou – poznávání zvuků dopravních prostředků
 • řazení obrázků podle dějové posloupnosti
 • řešení labyrintů – hledání kratší, delší cesty
 • nácvik básně a písně s dopravní tématikou
 • „Učíme se chovat“ – práce s obrázkovým materiálem
 • výroba semaforu – správná technika stříhání, lepení
 • malba dopravního prostředku dle výběru
 • hra „Doprava“ – zaměřená na daný signál, orientaci v prostoru a barvy + využití oblečků různých dopravních prostředků
 • konstruování z různých stavebnic
 • vycházka k nádraží, na hasičskou zbrojnici

ŘÍJEN

Téma: „PODZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Podzim na poli

2. Na zahradě

3. V lese

4. Ptáci


 

I. třída

„PODZIM NA POLI“

 •  „Bramborování“ – seznámení se sklizní, zpracováním brambor, uskladnění, užitek pro zvířata i pro člověka
 • vaření – společná příprava bramborových placek (bramboráčků)
 • „Plníme pytle“ - určování více – méně, daný počet při manipulaci s bramborami
 • navlékání kostiček brambor
 • výtvarná práce s bramborovými tiskátky
 • vytváření brambor mačkáním papíru
 • rozhovor na téma „Sklizeň na poli“ – kukuřice, brambor, cukrová řepa, hrách, řepka olejná…
 • seznámení s písní „Myška tanečnice“+ pohybové vyjádření
 • nácvik hodu horním obloukem
 • tvořivá hra s podzimními plody
 • pouštění draka
 • „Bílé zlato“- rozhovor na téma cukrová řepa, srovnávání s krmnou řepou, zpracování
 • poznávání různých druhů cukru – vizuálně, hmatem, ochutnáváním, porovnávání chutí slané – sladké
 • kukuřice - užitek, způsob sklizně, ochutnávka
 • pozorování rozmanitého podzimního počasí
 • připomenutí pohádky „O veliké řepě“

II. třída

„PODZIM NA POLI“

 •  „Bramborování“ – seznámení se sklizní, zpracováním brambor, uskladnění, užitek pro zvířata i pro člověka
 • vaření – společná příprava bramborových placek (bramboráčků), bramborové polévky, hranolek….
 • „Plníme pytle“ - určování více – méně, daný počet při manipulaci s bramborami
 • navlékání kostiček brambor
 • výtvarná práce s bramborovými tiskátky
 • vytváření brambor mačkáním papíru
 • rozhovor na téma „Sklizeň na poli“ – kukuřice, brambor, cukrová řepa, hrách, řepka olejná…
 • seznámení s básní a písní k danému tématu
 • nácvik hodu horním obloukem
 • tvořivá hra s podzimními plody
 • pouštění draka
 • „Bílé zlato“- rozhovor na téma cukrová řepa, srovnávání s krmnou řepou, zpracování
 • poznávání různých druhů cukru – vizuálně, hmatem, ochutnáváním, porovnávání chutí slané – sladké
 • kukuřice  - užitek, způsob sklizně, ochutnávka
 • pozorování rozmanitého podzimního počasí
 • vycházka kolem zahrad, polí
 • „Pomocníci na poli“ – stroje, člověk, zvířata….
 • dramatizace pohádky „O veliké řepě“
 • „Bramborový král“ – štafetový běh

I. třída

„PODZIM NA ZAHRADĚ“

 • „Čas jablíčkové vůně“ – určování názvů podzimního ovoce
 • hra „Správná hospodyňka“ – orientace na ploše, práce s didaktickou pomůckou „Spižírna“
 • pečení jablečného závinu
 • malba jablka – zapouštění barev do mokrého podkladu
 • taneček „Cib, cib, Cibulenka“
 • poslech magnetofonové nahrávky „Jak mrkvičky pěstovaly štíhlou linii“
 • „Trháme jablíčka“ – výstup a sestup na žebřiny
 • grafomotorické cvičení – „Usměvavé jablíčko“
 • rytmizace slov s využitím názvů ovoce a zeleniny
 • „Plesk, plesk bum“ – hra na tělo
 • „Magnetický svět smyslů“ – ochutnávání, ohmatávání různých druhů ovoce, poznávání čichem
 • rozhovor na téma „Ať se nám tvářičky červenají“ – zdravá výživa, význam ovoce, a zeleniny, hygienická pravidla, rozlišování, charakteristické znaky
 • seznámení s básní „Jablíčko se červená“ + pohybové vyjádření
 • krájíme jablíčka – seznámení s pojmy (celý, půl, čtvrt)
 • „Podzimní skřítek“ – tvořivá práce s ovocem a zeleninou
 • „Jablíčko se kutálí“ – pohybové hry s míčem

II. třída

„PODZIM NA ZAHRADĚ“

 • „Čas jablíčkové vůně“ – určování názvů podzimního ovoce
 • hra „Správná hospodyňka“ – orientace na ploše, práce s didaktickou pomůckou „Spižírna“
 • pečení jablečného závinu
 • vaření jablečného kompotu
 • malba jablka – zapouštění barev do mokrého podkladu
 • taneček „Měla babka, čtyři jabka“
 • poslech magnetofonové nahrávky „Jak mrkvičky pěstovaly štíhlou linii“
 • „Trháme jablíčka“ – výstup a sestup na žebřiny
 • grafomotorické cvičení – „Jablka na stromě“
 • rytmizace slov s využitím názvů ovoce a zeleniny, určování hlásky na začátku slova
 • „Magnetický svět smyslů“ – ochutnávání, ohmatávání různých druhů ovoce, poznávání čichem
 • rozhovor na téma „Ať se nám tvářičky červenají“ – zdravá výživa, význam ovoce, a zeleniny, hygienická pravidla, rozlišování, charakteristické znaky
 • uskladňování, zavařování ovoce a zeleniny, sušení…
 • básně a písně k danému tématu
 • „Zavařenina“ – tvořivá hra s temperou, otisky ovoce
 • krájíme jablíčka – seznámení s pojmy (celý, půl, čtvrt)
 • „Podzimní skřítek“ – tvořivá práce s ovocem a zeleninou
 • „Jablíčko se kutálí“ – pohybové hry s míčem

I. třída

„PODZIM V LESE“

 • „Začarovaný les“ – lesní zvířátka a jejich obydlí
 • „Hlasy lesa“ – využití nahrávky -  napodobování hlasů zvířátek, praskání větviček, šustění listí….
 • pohybová hra „Na houbaře“
 • čtení příběhu „O kaštanu, který spadl z větve“
 • rozlišování jehličnatých a listnatých stromů – listy, jehličí, plody
 • „Kaštanů plná hrst“ – porovnávání počtu
 • „O perníkové chaloupce - poslech pohádky -  poučení, vítězství dobra nad zlem….)
 • zpěv písně „Zajíček v své jamce“ + vyjadřování  pohybu podle mluveného slova
 • rozhovor na téma „Lesní zvířátka se připravují na zimu“ (zásoby, delší a hustší srst, hledání a stavění pelíšků a nor k přezimování)
 • „Okénko přírody“ – sledování měnící se, barevné přírody
 • vycházka do lesa
 • „Listnáček“ – lepení listového kluka, holčičky
 • „Lístek“ – porovnávání tvarů, barvy, velikosti
 • báseň „Kaštan“
 • „Ježek“ – grafomotorické cvičení (dokreslování bodlinek)

II. třída

„PODZIM V LESE“

 • „Začarovaný les“ – lesní zvířátka a jejich obydlí
 • dramatizace pohádky „O perníkové chaloupce“
 • „Hlasy lesa“ – využití nahrávky -  napodobování hlasů zvířátek, praskání větviček, šustění listí….
 • pohybová hra „Na houbaře“
 • čtení příběhu „O kaštanu, který spadl z větve“
 • rozlišování jehličnatých a listnatých stromů – listy, jehličí, plody
 • „Kaštanů plná hrst“ – porovnávání počtu
 • „Čáp u lišky na hostině“ - poslech pohádek  a bajek (rozvíjení představivosti a fantazie, poučení, vítězství dobra nad zlem….)
 • zpěv písně „Běží liška k Táboru“ + vyjadřování  pohybu podle mluveného slova
 • rozhovor na téma „Lesní zvířátka se připravují na zimu“ (zásoby, delší a hustší srst, hledání a stavění pelíšků a nor k přezimování)
 • „Okénko přírody“ – sledování měnící se, barevné přírody
 • vycházka do lesa
 • tvoříme – otisky, kreslení  a lepení listů
 • „Lístek“ – porovnávání tvarů, barvy, velikosti
 • Báseň „Kaštan“
 • „Ježek“ – grafomotorické cvičení (dokreslování bodlinek)
 • pohybová hra „Na ježibabu“

I. třída

„PTÁCI“

 • „Komu patří peří?“ – práce s obrázky, vyhledávání v encyklopediích, časopisech
 • poslech příběhu „Malá vlaštovka“
 • „Černé šaty, bílá bříška“ – grafomotorika
 • pohybová hra „Malý a velcí ptáci“
 • výtvarné znázornění ptáčků – využití peříček, přírodnin
 • „Ptačí hostina“ – ptačí potrava, určování podle čichu a chuti (lískové a vlašské ořechy, mandle, rozinky, semena- slunečnicová, dýňová, sezamová……
 • „Ptačí stopy“ – kreslení stop špejlí namáčené v tuši do pilinového nebo krupicového podkladu
 • nácvik běhu s doprovodnými pohyby paží
 • pozorování ptáků ve volné přírodě
 • „Podzimní vlaštovky“ – tvořivá práce s krepovým papírem
 • nácvik básně a písně k danému tématu
 • rozhovor na téma „Kdo u nás zůstává přes zimu“ – starost lidí o ptáčky v tomto období
 • pohybová hra „Na kukačku“
 • „Ptačí sněm“ – druhy ptáků (lesní, dravci, stěhovaví…)
 • hra „Co peří umí?“ – létat, hladit, psát…
 • dechové a relaxační cvičení s peřím

II. třída

„PTÁCI“

 • „Ptáci táhnou na jih“ – povídání v kruhu, rozhovor nad obrázky
 • „Kdo je to?“ – vyhledávání v encyklopediích
 • rozdělení jednotlivých druhů ptáků podle peří – dravci, vodní ptáci, pěvci, stěhovaví
 • hra „Hledám ptačího kamaráda“ – vytváření seskupení ptáků, kteří k sobě patří
 • seznámení s některými přezimujícími ptáky, poznávání podle charakteristických znaků
 • rozhovor na téma „Péče o ptáky“ - pomoc v zimním období, potrava, stavba budky…
 • seznámení s exotickým ptactvem
 • procvičování orientace v prostoru třídy i v přírodním terénu
 • „Kolik?“ – určování počtu, přiřazování, tvoření skupin podle daného počtu nebo barvy
 • poslech pohádky E. Petišky „Poslední vlaštovka“
 • „Na shledanou ptáčci“ – pracovní list s využitím básničky
 • nácvik básně, písně nebo tanečku k danému tématu
 • „Ptáček“ – výtvarné zpracování s využitím různých materiálů
 • využití veršů, ptačí hádanky a jazykolamy
 • „Datlování“ – využití rytmu, Orffových  nástrojů
 • „Krmítko“ – hledání dílů, sestavování, lepení
 • kontaktní hra „Píšeme dopis“ – psaní peříčkem kamarádovi na záda
 • „Peří ve větru“ – dechové cvičení, relaxační činnost
 • „Kde je nám nejlíp?“ -rozhovor o tom, kde je nám nejlépe, náš domov, odlétání, vracení se tažných ptáků domů

 

LISTOPAD

Téma: ,,CO PŘINÁŠÍŠ PODZIME?"

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Kaluž je kouzelné zrcadlo

2. Koho schovám pod deštník?

3. Moje tělo a zdraví

4. Hluboko na podzim


I. třída

„KALUŽ JE KOUZELNÉ ZRCADLO“

 • „Podzim je skutečný čaroděj“ -pozorování změn podzimního počasí, barevnost, pozorování stromů, poznávání rozdílů mezi jehličnatými a listnatými stromy + práce s obrázky
 • rozhovor na téma „Přátelství“
 • „Kouzelné zrcadlo“ – každý z nás je jiný, rozpoznávání pocitů, práce s kartičkami obličejů (smutný, veselý, bojácný – mimické vyjádření)
 • grafomotorická cvičení „Kaluže“
 • cvičení ve dvojicích, vzájemná  relaxace, využití nahrávky se zvuky deště
 • „Zrcadlo“ – tvořivá hra s využitím různých materiálů
 • „Jak vzniká kaluž“ – vyslechnutí příběhu doplněného pohybovou hrou
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • „Pozor kalužina“ – motivované cvičení s obručemi
 • „Co všechno můžeme vidět v kaluži?“ (Kimova hra – rozvíjení zrakového vnímání, posilování pozornosti a postřehu, paměťových schopností
 • výroba podzimních lampiček
 • skládání papírového draka

II. třída

„KALUŽ JE KOUZELNÉ ZRCADLO“

 • „Podzim je skutečný čaroděj“- pozorování změn podzimního počasí, barevnost, pozorování stromů, poznávání rozdílů mezi jehličnatými a listnatými stromy + práce s obrázkovým materiálem
 • rozhovor na téma „Přátelství“
 • „Kouzelné zrcadlo“ – každý z nás je jiný, rozpoznávání pocitů, práce s kartičkami obličejů (smutný, veselý, bojácný – mimické vyjádření)
 • pokus o vymodelování svého kamaráda
 • „Zrcadlo v pohádce“ (Sněhurka a sedm trpaslíků) – dobro, zlo, pýcha, ponaučení
 • cvičení ve dvojicích, vzájemná  relaxace, využití nahrávky se zvuky deště
 • „Kaluž je kouzelné zrcadlo“ zapouštění barev do mokrého podkladu
 • „Jak vzniká kaluž“ – vyslechnutí příběhu doplněného pohybovou hrou
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • „Pozor kalužina“ – motivované cvičení s obručemi
 • „Co všechno můžeme vidět v kaluži?“ (Kimova hra – rozvíjení zrakového vnímání, posilování pozornosti a postřehu, paměťových schopností
 • výroba podzimních lampiček
 • skládání papírového draka
 • grafomotorická cvičení „Kaluže“

I. třída

„KOHO SCHOVÁM POD DEŠTNÍK?“

 • rozhovor na téma „Podzimní počasí“ + práce s knihou a obrázky
 • hra s deštníky „Pojď, já tě schovám“
 • seznámení s písní „Dešťové kapičky“ + pohybové vyjádření
 • práce s magnetofonovou nahrávkou „Zvuky přírody“– vítr, déšť
 • taneční vyjádření skladby „Akáty šumí, když padá déšť“
 • „Prší“ – motivované cvičení s deštníkem
 • hra na tělo – znázornění kapek deště, které padají na zem (vytleskávání, pleskání, dupání…)
 • „Jdeme si koupit nový deštník“ – přiřazování, vyhledávání, určování větší- menší + procvičování barev
 • kresba sebe a svého nejbližšího pod jedním deštníkem
 • rozhovor na téma „Jak vzniká déšť“ – práce s knihou
 • logopedická chvilka s knihou -  Brousek pro tvůj jazýček
 • pokusy s vodou
 • grafomotorická cvičení „Kapky deště“
 • Poslech pohádky „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“ (proměnlivé počasí)
 • hudební doprovod k známým lidovým písním „Prší, prší“…
 • sběr barevných listů – srovnávání tvarů, rozmanitosti barev, velikosti….
 • tvořivé hry z  přírodnin a listí

II. třída

„KOHO SCHOVÁM POD DEŠTNÍK?“

 • rozhovor na téma „Podzimní počasí“ + práce s knihou a obrázky
 • hra s deštníky „Pojď, já tě schovám“
 • „Deštník“ – výtvarná hra
 • práce s magnetofonovou nahrávkou „Zvuky přírody“– vítr, déšť
 • taneční vyjádření skladby „Akáty šumí, když padá déšť“
 • „Prší“ – motivované cvičení s deštníkem
 • hra na tělo – znázornění kapek deště, které padají na zem (vytleskávání, pleskání, dupání…)
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • „Jdeme si koupit nový deštník“ – přiřazování, určování více, méně, stejně + procvičování barev
 • kresba sebe a svého nejbližšího pod jedním deštníkem
 • rozhovor na téma „Jak vzniká déšť“ – význam vody v přírodě, podzemní vody, deštné pralesy….
 • logopedická chvilka s knihou -  Brousek pro tvůj jazýček
 • pokusy s vodou
 • grafomotorická cvičení „Kapky deště“
 •  „Co  umí silný vítr“ – vichřice, tornádo…
 • Poslech pohádky „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“ (proměnlivé počasí)
 • hudební doprovod k známým lidovým písním „Prší, prší“…
 • sběr barevných listů – srovnávání tvarů rozmanitosti barev

I. třída

„MOJE TĚLO A ZDRAVÍ“

 • „Co umí naše tělo?“ – poznávání lidského těla, jeho částí formou zábavných her
 • námětová hra „Na lékaře“ – rozvíjení komunikativních dovedností
 • „Kdo to zkusí jako já?“ – sestavování obrysů, skládání siluety z plast. Víček, knoflíků…
 •  „Lidské tělo“ – hry s magnetickou skládankou
 • pohybová hra „Baba rýma“ – procvičování orientace v prostoru, postřehu
 • „Co by se stalo, kdyby?“ – posilování zájmu o svoji bezpečnost, nebezpečí úrazu
 • hry s geometrickými tvary - co je kulaté, špičaté, hranaté
 • „Děravý zoubek“ – hygienické návyky, péče o své zdraví, zdravá strava…
 • maňásková scénka „Pepíček se bojí paní doktorky“ – význam hygieny pro zdraví
 • pokus o výtvarné vyjádření lidské postavy z modelíny
 • „Hlava, ramena, kolena, palce“ – vyhledávání jednotlivých částí s rytmem písně
 • pokus o výtvarné zachycení postavy
 • hmatová hra „Co je to?“ – věci denní potřeby zaměřené na hygienu
 • grafomotorická cvičení – výzdoba noční košilky  podle  pohádky „O pyšné noční košilce
 • „Lidské orgány“ – práce s encyklopedií
 • provlékání šňůrky destičkou s otvory – zdobíme kapesník

II. třída

„MOJE TĚLO A ZDRAVÍ“

 • „Co umí naše tělo?“ – poznávání lidského těla, jeho částí…
 • rozhovor na téma "Postižení lidé mezi námi" - pochopení, tolerance, pomoc
 • hry s vlastním tělem - vlevo, vpravo, před, za...
 • "Co není vidět" - seznámení s vnitřními orgány těla + vyhledávání v encyklopediích
 • „Kdo je to?“ – sestavování obrysů, skládání siluety z plastových víček
 • pokus o výtvarné vyjádření lidské postavy z modelíny
 • námětová hra „Na lékaře“ – rozvoj komunikativních dovedností
 • poznávání těla pomocí říkadel
 • grafomotorická cvičení – výzdoba noční košilky na základě pohádky „O pyšné noční košilce“
 • pokus o výtvarné zachycení  postavy
 • „Kouzelné znamení“ – procvičování chůze za vedoucím dítětem se změnami  směru ( za kterou rukou se otáčím)
 • „Magnetická postava“ – osvojování si poznatků o těle a svém zdraví
 • „Co by se stalo, kdyby?“ – posilování zájmu o svoji bezpečnost, na nebezpečí úrazu…
 • hry s geometrickými tvary- co je kulaté, špičaté, hranaté..
 • „Děravý zoubek“ – vytváření povědomí o svoje zdraví a významu každodenní hygieny
 • básně, písně a říkadla k danému tématu
 • hry s věcmi denní potřeby se zaměřením na hygienu
 • „Lidské tělo“ - práce s didaktickou pomůckou – určování jednotlivých orgánů
 • rozhovor na téma „Orgány“ – kde se nacházejí, k čemu nám slouží….
 • zdravotní cvičení s relaxační hudbou
 • štafetový běh v družstvech

I. třída

„HLUBOKO NA PODZIM“

 • rozhovor na téma „Mikuláš, anděl a čert“
 • pohybová hra „Na čertíky“ – orientace na ploše
 • seznámení s tradicí, s postavou sv. Mikuláše,
 • četba z knihy „České Vánoce“ – J. Lada
 • poslech vyprávění J. Lady „Byl u nás Mikuláš“
 • pohybové vyjádření podle hudby „Čertí rej“
 • grafomotorická cvičení „ Čertí chlupy“
 • výtvarné činnosti – výroba čertíků a andílků
 • výroba adventního věnce
 • nácvik písní a básní k danému tématu
 • práce s písní „Čerte, čerte, čertíku“ – v různých rytmech, dynamice, s pohybem
 • „Výpravy do ticha“- vnímání ticha, naslouchání + relaxační hudba
 • poslech příběhu z CD „Zlobivý Péťa v pekle“
 • práce s daným příběhem – dobro, zlo, náprava…
 • pohybové ztvárnění daného příběhu
 • divadelní představení „Čertíček“
 • nácvik hodu  horním obloukem (uhlíkem)
 • pečení a zdobení perníčků

II. třída

„HLUBOKO NA PODZIM“

 • poslech povídky „Čertí hrátky“
 • rozhovor na téma „Mikuláš“
 • seznámení s tradicí, s postavou sv. Mikuláše,
 • četba z knihy „České Vánoce“ – J. Lada
 • poslech vyprávění J. Lady „Byl u nás Mikuláš“
 • pohybové vyjádření podle hudby „Čertí rej“
 • grafomotorická cvičení „Čertí chlupy“
 • sledování filmu „Až přijde Mikuláš“
 • výtvarné činnosti – výroba čertíků a andílků
 • výroba adventního věnce
 • nácvik písní a básní k danému tématu
 • práce s písní „Meluzína“ – v různých rytmech, dynamice, s pohybem
 • „Výpravy do ticha“- vnímání ticha, naslouchání, rozvoj fantazie
 • poslech příběhu z CD „Zlobivý Péťa v pekle“
 • práce s daným příběhem – dobro, zlo, náprava….
 • pohybové ztvárnění daného příběhu
 • divadelní představení „Čertík Bertík“
 • nácvik hodu horním obloukem (uhlíkem)
 • pohybové hry zaměřené na daný signál
 • výroba čertích řetězů
 • společná výzdoba třídy
 • „Andělská cesta“ – překážková dráha
 • pečení a zdobení perníčků

 

PROSINEC

Téma: „ČAS TAJEMNÉHO OČEKÁVÁNÍ“

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Štědrý Mikuláš

2. Přijel k nám bílý kůň

3. Biblický příběh


I. třída

 „ŠTĚDRÝ MIKULÁŠ“

 • „ Kdo k sobě patří?“– hledání kamaráda se stejně barevnou  polovinou srdce
 • seznámení se s legendou „O Svaté Kateřině“
 • poslech pohádky „O třech přadlenách“
 • „Mikuláš přichází“ – překážková dráha
 • poslech českých lidových písní „To je zlaté posvícení“….
 • „Malá opuštěná hvězdička“ – poslech příběhu o samotě
 • grafomotorická cvičení „Čertí rohy“
 • „Kdo je to Mikuláš?“ – seznámení s tradicí, s postavou sv. Mikuláše
 • četba knihy „České Vánoce“ – J. Lada
 • výroba  Mikuláše, anděla a čerta
 • nácvik básní a písní k danému tématu
 • legenda „O Svatém Ondřejovi“ – zvyky, pověry a kouzla
 • výroba adventního kalendáře
 • mikulášská nadílka
 • vyjádření pocitů, představ čerta, anděla a Mikuláše
 • přiřazování perníčků ke stejným formičkám
 • hledání stejných čertíků, přiřazování

II. třída

„ŠTĚDRÝ MIKULÁŠ“

 • rozhovor na téma „Mikuláš je za dveřmi“ seznámení s tradicí, postavou sv. Mikuláše
 • četba z knihy „České Vánoce“
 • vyjádření pocitů, představ čerta, anděla a Mikuláše
 • rozhovor „Jak se pozná, že je člověk hodný, zlý“- chování některých lidí, vyjádření slovy, mimikou, pantomimou
 • legenda „O svaté Kateřině“ – zvyky, pranostiky
 • poslech pohádky „O třech přadlenách“ – charakteristika jednotlivých postav, dobro, zlo…
 • rozhovor na téma „Advent“
 • legenda „O svatém Ondřejovi“ – tradice, zvyky, kouzla
 • nácvik básní a písní k danému tématu
 • hledání správné cesty k andílkovi
 • „Výprava do ticha“ – vnímání ticha, naslouchání, rozvoj fantazie
 • výroba adventního věnce a kalendáře
 • společná výzdoba třídy a šatny
 • „Čertí rej“ nácvik pohybových improvizací
 • výroba čertíků, andílků a Mikulášů
 • „Malá opuštění hvězdička“ – řešení problému, rozhovor mládí - stáří, srovnávání, úcta ke stáří, pomoc, ohleduplnost….
 • mikulášská nadílka
 • „Čerti letí“ - slalom mezi kužely
 • dramatizace pohádky  „Zlobivý Péťa v pekle“ + pohybové vyjádření

I. třída

„PŘIJEL K NÁM BÍLÝ KŮŇ“

 • rozhovor na téma „Spící strom“ – význam zimního času pro přírodu a zvířata
 • zdobení stromečku pro zvířátka
 • rozhovor na téma „Ptáci, kteří u nás přezimují“ – péče, potrava
 • vyhledávání ptáků v knihách a encyklopediích
 • doplňování potravy do krmítek
 • „Vločky“ – hry s papírovými vločkami, určování první, poslední, před, za…
 • nácvik básní, písní a říkadel
 • „Adventní čas“ – připomenutí adventních nedělí, význam, zvyky, tradice…
 • relaxační chvilky s hudbou
 • rozhovor o proměnách přírody, pozorování při pobytu venku
 • společná vánoční výzdoba třídy
 • poslech pohádky „O dvanácti měsíčkách“ – dobro, zlo, ponaučení, charakteristika hlavních postav…
 • pečení vánočního cukroví
 • čtení pohádek se zimní tématikou – J. Lada, E. Petiška
 • „Zimní snění“ - tvořivá práce s inkoustem, tuší
 • „Teplo, teplo, teplíčko“ – dechové cvičení s vatovou kuličkou
 • grafomotorická cvičení „Vánoce se blíží“
 • pohybové hry zaměřené na přesnost, obratnost
 • „Válíme koule na sněhuláka“ - cval stranou při cvičení proudem

II. třída

„PŘIJEL K NÁM BÍLÝ KŮŇ“

 • seznámení s lidovými tradicemi prosincových dnů – sv. Lucie
 • pohybová hra „Na mráz“ – rychlý běh, orientace v prostoru
 • „Spící strom“ – kresba, malba stromu bez listí
 • „Válíme koule na sněhuláka“ - cval stranou při cvičení proudem
 • zdobení stromečku pro zvířátka
 • vystřihování papírových vloček
 • rozhovor na téma „Ptáci, kteří u nás přezimují“ – péče, potrava
 • vyhledávání ptáků v knihách a encyklopediích
 • doplňování potravy do krmítek
 • „Vločky“ – hry s papírovými vločkami, určování první, poslední, více, méně, o kolik
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • práce s obrázkovým materiálem, vyhledávání obrázků se zimní tématikou, zima očima malířů
 • „Adventní čas“ – připomenutí adventních nedělí, význam, zvyky, tradice…
 • relaxační chvilky s hudbou
 • rozhovor o proměnách přírody, pozorování při pobytu venku
 • společná vánoční výzdoba třídy
 • dramatizace pohádky „O dvanácti měsíčkách“ – dobro, zlo, ponaučení, charakteristika hlavních postav…
 • pečení vánočního cukroví
 • „Zimní snění“ - tvořivá práce s inkoustem
 • „Teplo, teplo, teplíčko“ – dechové cvičení s vatovou kuličkou
 • grafomotorická cvičení s vločkou
 • rozhovor na téma „Spící strom“- význam zimního času pro přírodu, zvířata                                  

I. + II. třída

„BIBLICKÝ PŘÍBĚH“

 • „Vánoční příběh“ – umět vyjádřit  radost z obdarování blízkých
 • „Adventní čas“ – zapalování svíček na adventním věnci, rozdávání dárečků a plnění úkolů z adventního kalendáře
 • zdobení vánočního stromečku, třídy
 • poslech koled a jejich nácvik, rytmizace na orffové nástroje
 • nácvik básní a říkadel k danému tématu
 • seznámení s vánočními tradicemi, zvyky (krájení jablíček, pouštění ořechových skořápek)
 • poslech příběhu „O tom, že naše sobectví může zapříčinit strádání druhých“ -  diskuze o sobectví, zášti ve srovnání s láskou, něhou, obdarováním
 • výroba vánočních přáníček, roznášení po vesnici
 • návštěva základní školy, školní jídelny předání přáníček, perníčků
 • „Biblický příběh“ – pochopení významu Vánoc
 • „Putování Marie a Josefa do Betléma“ – překážková dráha
 • hra „Příběh pasáčků“ – hledání oveček
 • „Hledání cesty k Ježíškovi“ – orientace v prostoru pomocí hvězd
 • společné zdobení vánočních stromečků
 • „Vánoční nadílka zvířátkům“ – vycházka k blízkým krmelcům, nadělování dobrot…
 • pohybové hry zaměřené na ohleduplnost, pomoc jeden druhému
 • výroba vánočních svícnů
 • čtení pohádek, příběhů s vánoční tématikou
 • VÁNOČNÍ NADÍLKA + hraní s novými hračkami

 


LEDEN

Téma: „PANÍ ZIMA JEDE“

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Tři králové

2. Pod bílou peřinou

3. Zimní hry a sporty

4. Zvířátka v zimě

5. Spící strom

 

I.+II. třída

,,TŘI  KRÁLOVÉ“

 • ,,Tři králové“ - seznámení s tradicí prostřednictvím prožitkového učení
 • ,,My tři králové“ - poslech a nácvik písně (využití orff. nástrojů)
 • výroba královské koruny
 • ,,Jakou může mít král náladu?“ – pantomimické znázornění (smutný, veselý, pyšný, moudrý, zamračený)
 • ,,Cesta k Ježíškovi“ – získávání povědomí o velikosti naší Země
 • ,,Putování“ – překážková dráha + relaxace s využitím letící komety
 • ,,Labyrint“ – hledání správné cesty
 • vykreslování omalovánky k danému tématu
 • ,,Kašpar, Melichar a Baltazar“ – rozhovor zaměřený na získávání vědomostí o tom, že lidé mluví různými jazyky, mají různou barvu pleti, významu jejich putování….
 • vyhledávání správného písmene v pracovním listu
 • rozloučení s vánočním stromečkem a vánoční výzdobo

I. třída

,,POD BÍLOU PEŘINOU“

 • ,,Povídání se sněhulákem“ – rozhovor o typických znacích zimy, počasí, vhodném oblečení
 • ,,Nemám kabát, ani fráček, říkají mi sněhuláček“ – malování sněhuláka s využitím různých technik
 • ,,Sněhové koule“ – mačkání bílých papírů
 • chůze po ledových krách (velké kostky), procházka sněhovou vánicí (roztočené lano)
 • ,,Stavíme sněhuláka“ – pohybová hra zaměřená na daný signál, rychlou reakci
 • řazení vloček podle velikosti, počítání
 • relaxační cvičení s hudbou
 • pokusy s vodou, sněhem
 • modelování sněhuláka
 • nácvik básní a písní k danému tématu
 • ,,Zima“ – práce s encyklopedií (jak vzniká sníh…)
 • rozhovor na téma ,,Nemoci v zimě a jak se chránit“ – prevence, příznaky, léčba, správné oblékání, otužování
 • sledování ptačích krmítek, sypání potravy
 • vycházka do lesa, nadělování zvířátkům

II. třída

,,POD BÍLOU PEŘINOU“

 • ,,Zima“ – atmosférické jevy, změny v přírodě, zvířata, ochrana před mrazem, sled zimních měsíců
 • smyslová hra ,,Výprava do ticha“ – tichá příroda, studený sníh a led, různé skupenství vody – pokusy (studené, vlhké, suché, teplé)
 • výroba zimní koláže
 • ,,Zasněžené domy“ – překládání papíru
 • nácvik básní a písní k danému tématu
 • ,,Vánice“ – motivované cvičení
 • ,,Šimon stůně“ – rozhovor o nemocech v zimě, jejich prevenci, příznacích, léčbě…
 • ,,Hrajeme si“ – společné závody v oblékání
 • ,,Co vidíme zamrzlým okénkem“ – rozšiřování slovní zásoby, určování hlásky na začátku a na konci slova
 • pohybová hra ,,Na mrazíky“
 • vystřihování vloček z bílých papírů
 • ,,Sněží“ – řazení, počítání, určování více – méně, nejmenší….
 • ,,Sněhové nápady“ – vyhledávání v encyklopediích
 • ,,Povídej mi, co se stalo“ – logopedie a grafomotorika hrou, sestavení příběhů z pomíchaných obrázků
 • ztvárnění zimní krajiny
 • dramatizace pohádky ,,O dvanácti měsíčkách“
 • ,,Sníh ti spadl na…“ – pohybové aktivity ve dvojicích
 • modelování sněhuláků
 • rozhovor na téma ,,Jak pomáháme zvířátkům a ptáčkům v zimě“
 • ,,Cesta za pohádkou“ – překážková dráha

I. třída

,,ZIMNÍ HRY A SPORTY“

 • poslech příběhu ,,První bruslení“ – práce s textem, upozornění na nebezpečí zimních sportů, správné ochranné pomůcky…
 • seznámení s typickými zimními sporty pomocí didaktických pomůcek, obrázkového materiálu
 • ,,Krasobruslaři“ – spojení hudby s pohybem, využití mikrotenových sáčků
 • hod polystyrenovou koulí do koše – procvičení hodu horním a dolním obloukem
 • ,,Lyžování“ – chůze mezi překážkami, chůze bokem, pérování v kolenou
 • rozhovor na téma ,,Zimní hry a sporty“ –  správné oblečení, ochranné pomůcky, vytváření návyků zdravého životního stylu
 • zdravotní cvičení – správné dýchání, držení těla…
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • ,,Hledání ztracené lyže“ – procvičení správné orientace v přírodním terénu
 • ,,Jak se obléknout“ – hry s magnetickou skládankou
 • ,,Zimní hrátky“ – logopedické a grafomotorické cvičení
 • zimní tvoření s využitím různých materiálů a technik
 • sáňkování, bobování, koulování při pobytu venku (dle podmínek)
 • rozhovor na téma ,,Zimní příroda“ – vytváření představy o zimní přírodě, vegetativním klidu, o pomoci člověka ptákům a zvířatům přežít zimu

II. třída

,,ZIMNÍ HRY A SPORTY“

 • ,,Zimní hry a sporty v MŠ“ – olympiáda v MŠ, význam olympijských kruhů, jaký světadíl jim podle barvy přiřadíme
 • výroba olympijské vlajky
 • poslech příběhu ,,Jirka na ledě“ – práce s textem, nástrahy, nebezpečí, ponaučení, správné oblečení a pomůcky
 • pantomimické vyjádření zimních sportů
 • sáňkování, bobování, koulování při pobytu venku (dle podmínek)
 • cvičení zrakové diferenciace – vyhledávání totožných vzorů (pracovní list)
 • i nadále vytvářet představu o zimní přírodě
 • nácvik básní, písní a říkadel se zimní tématikou
 • ,,Sportujeme v zimě“ – kresba lidské postavy, i v pohybu
 • ,,Jak to bylo dříve?“ – práce s ilustracemi J. Lady – popis obrázků, srovnávání, oblečení, vybavení na sporty v dobách minulých a současných
 • ,,Sáňkaři“ – počítání, určování, kde je více – méně, stejně
 • ,,Co má sportovec na sobě?“ – rozvíjení slovní zásoby při popisu, práce s obrázky
 •  ,,Hod sněhovou koulí“ – procvičení hodu dolním a horním obloukem
 • pohybové hry zaměřené na rychlou reakci a orientaci v prostoru
 • zdravotní cvičení + relaxace s hudbou
 • rozhovor na téma ,,Zimní příroda“ – vytváření představy o zimní přírodě, vegetativním klidu, o pomoci člověka ptákům a zvířatům přežít zimu

I. třída

,,ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“

 • ,,Spící medvídek“ – rozhovor o způsobu života volně žijících zvířat v zimě, poznávání na obrázcích
 • ,,Na spící medvídky“ – pohybová hra
 • sledování diafilmu ,,Zajíčkova chaloupka“ + dramatizace
 • ,,Jaké sny mají zimní spáči?“ – relaxační cvičení s medvídkem Míšou (zapojení fantazie a představivosti)
 • rozhovor na téma  ,,Zvířátka v zimě“ – zimní spánek, srst, zimní brlohy, zásoby, zimní spáči…
 • motivované cvičení s veverkou Čiperkou – skoky snožmo, skákání přes překážky, slalom mezi kužely
 • nácvik básní, písní a říkadel spojených s hrou na tělo
 • procvičování správné výslovnosti  s  knihou ,,Brousek pro tvůj jazýček“
 • ,,Komu patří stopa“ – pracovní list
 • tvořivá hra ,,Stopy ve sněhu“ -  otisky pomocí modré barvy
 • ,,Ahoj sýkorko“ – ukázka obrázků přezimujících ptáků
 • výroba papírového krmítka pro ptáčky
 • sluchové hry – využití publikace ,,Velká kniha zvuků“
 • ,,Ptačí budka“ – sledování a doplňování potravy do ptačí budky v MŠ (význam, pomoc…)
 • pantomimické vyjádření zvířátek
 • čtení z knihy ,,Veverka v lese“

II. třída

,,ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“

 • určování názvů volně žijících zvířat, poznávání na obrázcích
 • práce s knihou, encyklopedií – vyhledávání, třídění, zařazování
 • ,,Sledování diafilmu ,,Zajíčkova chaloupka“
 • Hra ,,Na datla“ – určování počtu slabik, určování hlásek na začátku a na konci slova, rytmizace, melodizace
 • dramatizace pohádky ,,Zajíčkova chaloupka“
 • hledání rozdílů mezi obrázky, skládání puzzle lesních zvířat
 • vyhledávání obrázků volně žijících zvířat v dětských časopisech (vystřihování, nalepování, dokreslování)
 • sestavování krmelců a krmítek z různých materiálů, stavebnic
 • pohádka ,,Tři medvědi“ – práce  s textem, srovnávání předmětů podle velikosti, třídění, řazení, počítání
 • modelování zvířátek a ptáků
 • nácvik básní a písní k danému tématu
 • ,,Zatoulaný medvídek“ – cvičení orientace v prostoru i na ploše
 • ,,Co se zdá zimním spáčům?“ – malba
 • ,,Zimní snění“ – relaxace s poslechem skladby A. Vivaldiho (Čtvero ročních období)
 • práce s tematickým blokem ,,Ahoj sýkorko“ – prohlubování vztahu k přírodě, vnímání přírodních cyklů, vytváření nových poznatků o ptácích, skupinová spolupráce, respektování a dodržování pravidel, rozvíjení grafomotorických dovedností
 • rozvíjet pozorovací schopnosti, aktivně se zapojovat do péče o ptactvo a zvěř v zimě
 • emocionální hra ,,Záchranný řetěz“
 • ,,Les v zimě“ – pozorování stop ve sněhu, přiřazování

I. třída

,,SPÍCÍ STROM“

 • poslech pohádky ,, Stromeček v lese“
 • dramatizace pohádky ,,Stromeček v lese“
 • vytvářet povědomí o významu stromů v přírodě (pozorování stromů, přírody)
 • seznámení se jmény stromů, pozorování tvaru kmenů, koruny stromů, větví (silné, slabé) + hmatové hry
 • určování rozdílů mezi jehličnatým a listnatým stromem, keřem a stromem…
 • ,,Stromy“ – motivované cvičení
 • vytváření skupin šišek, oříšků – počítání, určování, řazení více – méně, stejně…
 • konstruování v prostoru herny s využitím stavebnice Les
 • nácvik básní, písní a říkadel
 • melodizace známého říkadla  ,,Sedí liška pod dubem“
 • ,,Řežu, řežu dříví“ – procvičování mluvidel a správné výslovnosti
 • lesní hádanky a doplňovačky
 • ,,Jehličnatý strom“ – grafomotorika
 • ,,Zimní strom“ – malba
 • ,,Čím bych udělal stromu radost a čím bych ho zarmoutil?“(rozhovor v komunitním kruhu s využitím obrázku veselého a smutného stromu)
 • ,,Zvuky lesa“ – relaxační cvičení
 • vycházka do lesa

II. třída

,,SPÍCÍ STROM“

 • poslech pohádky ,,Stromeček v lese“ + následná dramatizace
 • ,,Stromy a já“- poznat, že i stromy jsou živé, naučit se s nimi hezky zacházet, chránit je…
 • vytvářet povědomí o významu stromů v přírodě
 • ,,Rok je prima“ – hádání hádanek o přírodě
 • rozhovor na téma ,,Strom“ – velikost, koruna, kůra, rozdíl mezi mladým a starým stromem, kořeny, zpracování, využití, ochrana
 • určování rozdílů mezi listnatým a jehličnatým stromem, ukázka větviček, šišek
 • ,,Zásoby veverky Čiperky“ – vytváření skupin kaštanů, žaludů, šišek, oříšků – určování více, méně, stejně, o kolik…
 • ,,Cesta sněhové vločky nad lesem“ – hudebně pohybové činnosti, hry
 • ,,Strom pod peřinou“ – kresba, malba stromu
 • ,,Co potřebuje strom?“ – rozhovor, srovnání s lidskými potřebami
 • ,,Co bych dělal, kdybych byl stromem?“ – určování hlásky na začátku, konci slova, rytmizace slov, sluchová analýza, syntéza
 • ,,Mezi stromy“ – pohybová hra
 • popis obrázku se zimní tématikou
 • ,,Procházka lesem“ – motivované cvičení
 • grafomotorika ,,Kolik mám roků?“ (letokruhy)
 • poslech příběhů ,,Kořínka a větvičky“ + rozhovor
 • vycházka do lesa

 


ÚNOR

Téma: ,,PLANETA ZEMĚ"

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Země je překrásná planeta

2. Z pohádky do pohádky

3. Masopust

4. Hádej, čím jsem?

 

I. třída

,,ZEMĚ JE PŘEKRÁSNÁ PLANETA“

 • ,,Planeta Země“ – rozhovor, rozlišení barev, napodobování pohybu + práce s globusem
 • seznámení s novými pojmy – zemská přitažlivost, vesmír, sluneční soustava (práce s replikou sluneční soustavy)
 • ,,Tvoříme planetu Zemi“ – skupinová práce s využitím látek, krepového papíru, záclon, molitanových kostek…..
 • ,,Kde, kdo žije“ – doplnění naší planety (využití panenek, dřevěných panáčků, zvířátek, plyšáků…)
 • prohlížení encyklopedií, různých knih a atlasů
 • ,,Kudy vede cesta“ – chůze po krách (bílých papírech)
 • pantomimické vyjádření pohybu lachtanů, tučňáků, ledních medvědů, mrožů….
 • ,,Eskymácká abeceda“ - seznámení s básní
 • poslech písně ,,Grónská písnička“+ pohybové vyjádření
 • ,,Návštěva u Eskymáka“ – stavba iglú, ochutnávka rybí pomazánky
 • stavění iglú z kostek cukru
 • ,,Chumelenice“ – grafomotorická cvičení
 • ,,Nastydlý rampouch“ – správná výslovnost, rytmizace
 • ,,Lov“ – chytání magnetických a dřevěných rybiček na udici
 • ,,Jak si hrají tučňáci“ – práce s magnetofonovou nahrávkou
 • empatická hra ,,Přes řeku“

II. třída

,,ZEMĚ JE PŘEKRÁSNÁ PLANETA“

 • ,,Planeta Země“ – rozhovor, využití globusu, mapy, zeměpisného atlasu, různých knih a encyklopedií
 • upevňování nových pojmů – zemská přitažlivost, vesmír, sluneční soustava, pevnina, příliv, odliv…
 • ,,Vločka“ – práce s PL, vymalovávání mandaly
 • tvořivé hry s využitím mozaikové techniky, látek…
 • ,,Iglú“ – stavba z kostkového cukru doplněná vatou a bílými čtvrtkami různých tvarů a velikostí ( upevňování geometrických tvarů)
 • ,,Rybářská výprava“ – dramatická hra s využitím celé skupiny
 • nácvik básní, písní a popěvků k danému tématu
 • ,,Hledáme drahokamy“ – hádání, pod kterým kelímkem se nachází a jaká barva
 • procvičení pojmů více, méně, stejně, o kolik více – využití sněhových koulí, vloček
 • ,,Přechod přes ledové kry“ – empatická hra
 • ,,Hrajeme na rampouchy“ – pohybová hra s využitím plastových lahví naplněných vodou
 • ,,Jak asi mluví Eskymáci“ – jazykolamy
 • ,,Ledový zámek“ – cvičení orientace, sledování cesty z jednoho místa na druhé místo
 • ,,Eskymácký kožich“ – grafomotorická cvičení
 • hádanky a doplňovačky k danému tématu
 • ,,Grónská Země“ – rozhovor o způsobu života za polárním kruhem, poslech písně, práce s mapou, globusem, replikou sluneční soustavy, (porovnávání velikostí, barvy…..)
 • pokusy s magnety
 • ,,Eskymácká cesta“ – překážková dráha

I. třída

,,Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

 • ,,Pohádky“ - vyprávění o známých, oblíbených pohádkách, různých pohádkových bytostech
 • ,,Co ukrývá pohádkový polštářek“ – hmatová hra, pojmenovávání jejich vlastností (měkké, teplé, kulaté, hladké..)
 • ,,Pohádka pro sladké sny“ – čtení, poslech z CD
 • ,,Hvězdy parádnice“ – mimické napodobování pohádkového příběhu
 • ,,Pohádkový polštář“ – procvičení antonyma (měkký – tvrdý, velký – malý, tlustý – tenký…)
 • ,,Můj pohádkový polštářek“ – dekorování polštářku srdíčky, hvězdičkami vyráženými kovovými razidly
 • Improvizované hry s využitím maňásků, plošných loutek
 • ,,Na koho myslím“ – hádanky
 • ,,Kde bydlí“ – určování, přiřazování (jeskyně, zámek, chatrč, sluj, hrad…)
 • promítání diafilmu s pohádkou dle přání dětí
 • skládání obrázků s pohádkovou tématikou
 • ,,Jací jsou?“ – určování charakteristických vlastností pohádkových postav
 • kresba libovolné pohádkové postava
 • dokreslování perníčků v pracovním listu
 • seznámení s říkankou ,,O kůzlatech“ + vykreslování omalovánky
 • prohlížení ilustrací v pohádkových knížkách
 • ,,Za Popelkou“ – překážková dráha

II. třída

,,Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

 • ,,Pohádky“ - vyprávění o známých, oblíbených pohádkách, různých pohádkových bytostech
 • ,,Co ukrývá pohádkový polštářek“ – hmatová hra, pojmenovávání jejich vlastností (měkké, teplé, kulaté, hladké..)
 • ,,Pohádka pro sladké sny“ – čtení, poslech z CD
 • ,,Hvězdy parádnice“ – mimické napodobování pohádkového příběhu
 • ,,Pohádkový polštář“ – procvičení antonyma (měkký – tvrdý, velký – malý, tlustý – tenký…)
 • ,,Můj pohádkový polštářek“ – dekorování polštářku srdíčky, hvězdičkami vyráženými kovovými razidly
 • Improvizované hry s využitím maňásků, plošných loutek
 • ,,Na koho myslím“ – hádanky
 • ,,Kde bydlí“ – určování, přiřazování (jeskyně, zámek, chatrč, sluj, hrad…)
 • promítání diafilmu s pohádkou dle přání dětí
 • skládání obrázků s pohádkovou tématikou
 • ,,Jací jsou?“ – určování charakteristických vlastností pohádkových postav
 • kresba libovolné pohádkové postava
 • dokreslování perníčků v pracovním listu
 • seznámení s říkankou ,,O kůzlatech“ + vykreslování omalovánky
 • prohlížení ilustrací v pohádkových knížkách
 • ,,Za Popelkou“ – překážková dráha

I.+II. třída

,,MASOPUST“

 • ,,Masopust“ – rozhovor o lidových tradicích a zvycích, četba
 • seznámení s hudebními nástroji, poznávání podle zvuku, obrázku, práce s magnetofonovou nahrávkou
 • ,,Masopustní kapela“ – představování jednotlivých hudebních nástrojů, hra na orffovy nástroje
 • ,,Bude ze mě zvířátko“ – výroba masek, malba temperou, zdobení barevnými třpytkami…
 • výzdoba interiéru třídy, chodby, šatny, příprava na karneval
 • ,,Každá maska má svůj vějíř“ – překládání barevných papírů do harmoniky (II. Třída)
 • ,,Šašek žongluje“ – grafomotorická cvičení
 • nácvik tanečních kroků v rytmu hudby
 • pohybové hry s šaškem Vaškem
 • seznámení s básní k danému tématu
 • ,,Veselý šašek“ – nácvik kotoulu (I. třída), nácvik kotoulu z podřepu a ze stoje (II. třída)
 • příprava pohoštění na karneval
 • ,,Maškarní ples v mateřské školce“ – poslech příběhu před spaním
 • ,,Karneval“ – dopoledne plné her, soutěží, představování masek, tance, ochutnávání dobrot + diskotéka

I. třída

,,HÁDEJ, ČÍM JSEM?“

 • ,,Povolání“ – umět pojmenovat a charakterizovat některá povolání , rozhovor o tom, kde pracuje maminka, tatínek
 • poslech písniček o povoláních, využití obrázků
 • ,,Kdo uhodne“ – hledání jednoduchých hádanek
 • pantomimické znázornění některých řemesel
 • ,,Řekni, kdo co dělá“ – práce s PL
 • ,,Vyrábíme látku“ – tvořivá hra s tiskátky
 • nácvik básní, písní, říkadel k danému tématu + rytmizace
 • ,,Na kominíka“ – pohybová hra s využitím žebřiny
 • ,,Zedník staví dům“ – hry  s molitanovými kostkami, počítání, řazení (před, za, první, poslední…)
 • ,,Kdo, co, čím?“ – práce se souborem obrázků, přiřazování
 • ,,Pečeme dort“ – malování na předkreslený tvar, vystřihování, lepení, zdobení dle vlastní fantazie
 • pracovní činnosti – zatloukání hřebíků, šroubování, smirkování dřeva…
 • námětové hry: Na švadlenu, Na kuchaře, Na kadeřnici, Na automechanika, Na hasiče….
 •  cvičení s využitím žebřin, lana, švihadel, kruhů….
 • podle možností zařazení exkurze na různé pracoviště (pošta, obchod, stolařství….)

II. třída

,,HÁDEJ, ČÍM JSEM?“

 • rozhovor na téma ,,Kde pracují moji rodiče“ – pojmenovávání různých profesí, vyhledávání na obrázcích
 • seznámení s dávno zapomenutými řemesly, s nářadím a nástroji
 • (švec, kovář, tkadlec, ponocný, alchymista, mlynář…)
 • Cvičení souvislého vyjadřování pomocí rozhovoru na téma ,,Čím bych jednou chtěl(a) být?“ + pokus o výtvarné zachycení
 • ,,Na švadlenky“ – porovnávání kratší delší, širší, užší, větší, menší
 • lidové hádanky o pracovních nástrojích
 • hry ,,Kdo co dělá“ – přiřazování sloves
 • pantomimické vyjádření jednotlivých povolání
 • přiřazování pracovního nářadí, nástrojů k jednotlivým profesím
 • třídění do podskupin (př. záchranáři, zdravotníci…)
 • samostatná práce s PL – dle instrukcí
 • grafomotorický záznam – uvolňovací cviky, správné držení tužky
 • pracovní činnost – přišívání knoflíků, demontáž přístroje
 • ,,Na listonoše“ -  správně využívat svoji slovní zásobu, komunikovat s vrstevníky
 • umět pojmenovat některé vlastnosti (dobré, špatné)
 • rozvíjet pracovní a manipulační dovednosti
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • exkurze: návštěva obchodu, pošty, stolárny…..

 

 


BŘEZEN

Téma: ,,JAK SE RODÍ JARO"

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Když jaro ťuká

2.Co potřebují rostliny k růstu

3. Kniha je studnice moudrosti

4. Svátky jara

 

I. třída

„KDYŽ JARO ŤUKÁ“

 • rozhovor „Jak přichází jaro“ – rozvoj souvislého vyjadřování, využití obrázků, knih, encyklopedií, určování charakteristických znaků jara
 • „Jarní slunce“ – tvořivá hra s využitím různých materiálů
 • hádanky k danému tématu
 • „Rašení jara“ - rozvoj pohybových schopností s využitím nahrávky
 • „Včelko zabzuč“ – sluchová hra
 • umět vyjádřit říkadlo pohybem, napodobit žábu, čápa, včelku…
 • „Motýlek“ – upevňování barevné představy s počítáním
 • cvičení s názvem „Pozdrav slunci“
 • „Začalo nám pršet“ – grafomotorická cvičení
 • „Příroda se probouzí“ - objevování znaků probouzející se přírody, nový život na větvičkách, v trávě
 • „Barvy v přírodě“- procvičování barev, přiřazování, vyhledávání + míchání barev
 • nácvik básní, písní a říkadel k danému tématu
 • „Přišlo jaro“ – četba z knihy Broučci
 • zpěv písní s doprovodem na triangl a zvonkohru
 • objevování prvních jarních květin, proč je netrháme, jak o ně pečujeme
 • Seznamování s jarními pracemi na poli, zahradě (příprava půdy pro setí, typické nářadí, rozlišování semínek podle vzhledu)

II. třída

„KDYŽ JARO ŤUKÁ“

 • charakteristika daného ročního období, lidové pranostiky, znaky probouzejícího se jara
 • rozkvetlá větvička, rozkvetlý strom – malba
 • objevování znaků probouzející se přírody, nový život na větvičkách v trávě
 • „Jaro ve městě, na vesnici“ - popis obrázků, srovnávání…
 • objevování prvních jarních květin, proč je netrháme, jak o ně pečujeme, charakteristické znaky, barva, určování názvů
 • „Poslové jara“ – skládání z papíru
 • nácvik básní, písní a říkadel s jarní tématikou
 • „Sněženka“ – obrysy, grafomotorická cvičení
 • vyhledávání zdrobnělin s jarní tématikou
 • vytvářet i nadále povědomí o přírodě, jak o ni pečovat, chránit ji, poznávat
 • „Jaro ve městě, na vesnici“ – popis obrázků, srovnávání, řazení
 • zvládání chůze a běhu s překračováním, se změnami směru
 • „Sněženka“ – protahování jednotlivých svalových oblastí, motivované cvičení
 • „Rytmický řetězec“ - udržování daného rytmu
 • „Barvy v přírodě – procvičování odstínů barev, rozlišení tmavých a světlých odstínů, míchání barev
 • „Jaro“ – kresba, malba s využitím různých technik
 • grafomotorická a logopedická cvičení
 • „Včelička“ – sluchová hra
 • pohybové hry zaměřené na daný signál a dodržování pravidel
 • Pokus: „Proč jsou žížaly užitečné?

I. třída

„CO POTŘEBUJÍ ROSTLINY K RŮSTU“

 • seznamovat se se světem rostlin a květin pomocí encyklopedií a knih
 • „Sníh a sněženka“ – poslech příběhu
 • „Travička roste“ – výskok a seskok z lavičky, cvičení s kruhy
 • vyjádření hudby pohybem – pohybová improvizace na melodie písniček s jarním motivem
 • „Jarní kytky“ – omalovánka
 • „Zalévám“ – běh se zastavení na signál
 • výzdoba třídy jarními květinami
 • experiment – rychlení, klíčení semínek, pozorování, zalévání
 • návštěva zahradnictví
 • „Smutný kamarád“ – rozhovor o samotě a osamělosti
 • „Kouzelné znamení“ – vyjádření vztahu jeden k druhému
 • „Věneček“ – popěvek zaměřený na procvičení kytek a barev
 • „Kytičko, jakou barvu máš?“ – určování barvy, přiřazování
 • Seznámení s básní, písní o kytkách
 • „Okénko přírody“ – pozorování měnící se přírody, ukázka v encyklopediích
 • „Kytka“ – hry s magnetickou skládankou
 • „Kytka roste“ – motivované cvičení s hudbou + relaxace
 • „Sázíme“ – procvičení číselné řady 1.-5., prostorových vztahů
 • „Na barevné domečky“ – pohybová hra
 • procvičování pojmů malý - velký, tenký- tlustý, dlouhý – krátký
 • výroba kytky s využitím různých technik

II. třída

„CO POTŘEBUJÍ ROSTLINY K RŮSTU“

 • „Sníh a sněženka“ – poslech příběhu, zapojení dětí do dramatizace příběhu
 • vytvářet představu o společenském chování na divadelním představení
 • „Včelko zabzuč“ – sluchová hra
 • experiment – rychlení, klíčení semínek, pozorování, zalévání
 • „Co se děje v hlíně?“ – pozorování, práce s lupou, vyhledávání v knihách a encyklopediích + rozhovor
 • návštěva zahradnictví
 • „Smutný kamarád“ – rozhovor o samotě a osamělosti, významu kamarádství, pomoci…
 • „Co potřebují rostliny k růstu“ – druhy půdy, hnojení, jak se staráme o půdu, voda, podnebí….
 • nácvik básní, písní k danému tématu
 • „Kytičky“ – kresba, malba s využitím různých technik a materiálů
 • „Jakou barvu máš?“ – procvičení barev, odstínů barev, míchání
 • „Barvy kolem nás“  -  pohybové hry s barevnými kruhy
 • vyhledávání rýmů a zdrobnělin od různých slov s jarní tématikou
 • seznámení s prvními jarními květy
 • „Trháme sněženky“ – početní představy, číselná řada, prostorové pojmy
 • „Tráva roste“ – výskok na lavičku, chůze po lavičce, seskok na žíněnku ve družstvech
 • vynášení Morany
 • „Máme se rádi, máme rádi přírodu, kytky“ – rozhovor

I. třída

„KNIHA JE STUDNICE MOUDROSTI“

 • „Kniha je můj kamarád“ – společné otáčení listu za listem, hledáme, co bude dál…
 • vyhledávání a seznamování se s různými druhy knih (pohádkové knihy, poezie, slovníky, encyklopedie)
 • práce s dětskou encyklopedií, vyhledávání různých zajímavých informací
 • „Význam knihy v životě člověka“ - rozhovor, poslech pohádky na přání
 • výstava knih, prohlížení oblíbených knih dětí
 • výroba leporela překládáním, dokreslováním, dolepováním, výroba záložky do knihy s využitím různých technik
 • návštěva knihovny v Cholině
 • „Hrátky s knihou“ - rozlišování a seznamování s pojmy: silný, slabý, velký, malý, tenký, tlustý, široký, úzký, dlouhý, krátký..
 • hádanky s pohádkou
 • „Víte, co je to knihovna“ – řazení knih podle velikosti, šířky, určování vpravo-vlevo, uprostřed, vedle, u, mezi v PL
 • „Zahrajme si na ilustrátory“ – kresba pohádkové postavy
 • „Kniha“ – rozhovor o knize, jejím významu, jak se ke knize chováme, co vše je možné v ní najít…
 • čtení pohádek k odpolednímu spánku – čtou kamarádi ze ZŠ
 • dramatizace libovolné známé pohádky
 • nácvik básní, písní k danému tématu
 • motivované cvičení s knihou – rovná chůze s knihou na hlavě, chůze po lavičce, relaxační cvičení
 • „Na kouzelníka“ - pohybová hra s procvičením barev

II. třída

„KNIHA JE STUDNICE MOUDROSTI“

 • vyhledávání a seznamování se s různými druhy knih (pohádkové knihy, poezie, slovníky, encyklopedie)
 • práce s encyklopedií, vyhledávání různých zajímavých informací
 • „Význam knihy v životě člověka“ - rozhovor + poslech pohádky na přání
 • vytvoření výstavky, prohlížení oblíbených knih dětí
 • „Moje oblíbená kniha“ – rozhovor, ukázka vlastní knihy kamarádům
 • návštěva knihovny Cholině
 • „Naše knihovna“ – orientace na ploše (vpravo, vlevo, uprostřed, vedle, u, mezi)
 • rozlišování a seznamování s pojmy: silný, slabý, velký, malý, tenký, tlustý, široký, úzký, dlouhý, krátký…
 • skládání slov z vystřihovánek, seznamování s písmeny
 • „Kniha je můj kamarád“ - rozšiřování slovní zásoby (spisovatel, básník, ilustrátor, knihovna, knihtiskař)
 • dramatizace některé známé pohádky
 • nácvik básní, písní k danému tématu
 • „Co se píše v knihách“ – skládání slov podle předlohy
 • „Zahrajme si na ilustrátory“ – kresba pohádkové postavy
 • čtení pohádek k odpolednímu spánku – čtou kamarádi ze ZŠ
 • výběr oblíbené knížky z MŠ a její zapůjčení domů
 • „Kdo mi doma čte pohádky“ – rozhovor, vyhledávání příkladů kladných literárních hrdinů
 • pantomimické znázornění pohádkových postav
 • grafomotorická cvičení
 • „Hrajeme si na básníky“ – vymýšlení slov, spojování představ s fantazií, rytmizace slov spojená s hrou na tělo

I. třída

„SVÁTKY JARA“

 • „Velikonoce“ - seznámení se symboly (pomlázka, vajíčka, beránek)
 • rychlení, klíčení semínek řeřichy, obilí, hrachu a fazole
 • všímáme si změn v přírodě, vliv počasí na přírodu, rychlení větviček
 • malování a zdobení vajíček s využitím různých technik
 • „Popletená slepička“ – předmatematické dovednosti, počítání vajíček, hledání hnízd v prostoru
 • „Morana“ – symbolické vynášení smrtky
 • „Chlapec s pomlázkou“ – orientace v labyrintu, práce s PL
 • „Dobroty v kuchyni“ – hmatové hry + ochutnávka
 • „Umíme pomáhat tátovi a mamince?“- rozhovor o velikonočních svátcích, přípravě, pomoci, výzdobě domova…
 • „Jehňátko se ztratilo“ – sluchová hra
 • nácvik říkadel s velikonoční tématikou
 • zapojení dětí do výzdoby třídy
 • „Hrajeme si na cukráře“ – pojmenovávání surovin, vážení, pečení, zdobení + ochutnávka
 • vyrábění jednoduchých velikonočních dekorací, procvičování správného postupu při stříhání, lepení, vykreslování bez přetahování
 • rytmizace říkadel s velikonoční tématikou
 • „Kuřátka zobají“ – grafomotorická cvičení
 • „Velikonoční hostina“ – procvičování počítání (hostů, káv, zákusků, perníčků)
 • „Na obchod“ – námětová hra
 • „Zatoulané house“ – poslech a reprodukce pohádky
 • „Vajíčko“ – motivované cvičení + překážková dráha

II. třída

„SVÁTKY JARA“

 • seznámení s pohanskými zvyky a křesťanskými tradicemi
 • symboly Velikonoc (kraslice, pomlázka, beránek) + vysvětlení pojmů (Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek)
 • rychlení, klíčení semínek řeřichy, obilí, hrachu a fazole
 • „Morana“ – symbolické vynášení  smrtky
 • „Velikonoční propletenec“ – procvičování obratnosti při podávání náčiní
 • všímáme si změn v přírodě, vliv počasí na přírodu, rychlení větviček
 • malování a zdobení vajíček s využitím různých technik
 • „Jeden jako druhý“ – hledání rozdílů
 • „8 vteřin a dost“ – didaktická hra s obrázky a předměty s velikonoční tématikou
 • „Honíme děvčata“ – procvičení běhu se změnami směru, se stuhou + relaxační cvičení
 • pletení velikonoční pomlázky, velikonočního věnce
 • „Na návštěvě“ – rozhovor, vztah ke známým, kamarádům, příbuzným nejen v době svátků
 • „Velikonoční kraslice“ – grafomotorická cvičení
 • nácvik básní, písní a říkadel s velikonoční tématikou
 • „Na cukráře“ – určování druhů surovin, vážení, pečení, zdobení..
 • „Vajíčka v košíku“ – řazení vedle sebe, pod sebe, nad, pod, mezi
 • „Slepičí máma“ – pohybová hra
 • pomoc při výzdobě třídy, šatny
 • „Jakou barvu máš?“ – procvičování barev, matematických představ
 • „Neseme vajíčka“ – štafetový běh v družstvech

 


DUBEN

Téma: ,,JARO KOLEM NÁS"

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Svátky jara

3. Co se vyklubalo z vajíčka?

4. Jaro na poli a na zahradě

4. Máme rádi zvířata

 

I. třída

„SVÁTKY JARA“

 • „Velikonoce“ - seznámení se symboly (pomlázka, vajíčka, beránek)
 • rychlení, klíčení semínek řeřichy, obilí, hrachu a fazole
 • všímáme si změn v přírodě, vliv počasí na přírodu, rychlení větviček
 • malování a zdobení vajíček s využitím různých technik
 • „Popletená slepička“ – předmatematické dovednosti, počítání vajíček, hledání hnízd v prostoru
 • „Morana“ – symbolické vynášení smrtky
 • „Chlapec s pomlázkou“ – orientace v labyrintu, práce s PL
 • „Dobroty v kuchyni“ – hmatové hry + ochutnávka
 • „Umíme pomáhat tátovi a mamince?“- rozhovor o velikonočních svátcích, přípravě, pomoci, výzdobě domova…
 • „Jehňátko se ztratilo“ – sluchová hra
 • nácvik říkadel s velikonoční tématikou
 • zapojení dětí do výzdoby třídy
 • „Hrajeme si na cukráře“ – pojmenovávání surovin, vážení, pečení, zdobení + ochutnávka
 • vyrábění jednoduchých velikonočních dekorací, procvičování správného postupu při stříhání, lepení, vykreslování bez přetahování
 • rytmizace říkadel s velikonoční tématikou
 • „Kuřátka zobají“ – grafomotorická cvičení
 • „Velikonoční hostina“ – procvičování počítání (hostů, káv, zákusků, perníčků)
 • „Na obchod“ – námětová hra
 • „Zatoulané house“ – poslech a reprodukce pohádky
 • „Vajíčko“ – motivované cvičení + překážková dráha

II. třída

„SVÁTKY JARA“

 • seznámení s pohanskými zvyky a křesťanskými tradicemi
 • symboly Velikonoc (kraslice, pomlázka, beránek) + vysvětlení pojmů (Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek)
 • rychlení, klíčení semínek řeřichy, obilí, hrachu a fazole
 • „Morana“ – symbolické vynášení  smrtky
 • „Velikonoční propletenec“ – procvičování obratnosti při podávání náčiní
 • všímáme si změn v přírodě, vliv počasí na přírodu, rychlení větviček
 • malování a zdobení vajíček s využitím různých technik
 • „Jeden jako druhý“ – hledání rozdílů
 • „8 vteřin a dost“ – didaktická hra s obrázky a předměty s velikonoční tématikou
 • „Honíme děvčata“ – procvičení běhu se změnami směru, se stuhou + relaxační cvičení
 • pletení velikonoční pomlázky, velikonočního věnce
 • „Na návštěvě“ – rozhovor, vztah ke známým, kamarádům, příbuzným nejen v době svátků
 • „Velikonoční kraslice“ – grafomotorická cvičení
 • nácvik básní, písní a říkadel s velikonoční tématikou
 • „Na cukráře“ – určování druhů surovin, vážení, pečení, zdobení..
 • „Vajíčka v košíku“ – řazení vedle sebe, pod sebe, nad, pod, mezi
 • „Slepičí máma“ – pohybová hra
 • pomoc při výzdobě třídy, šatny
 • „Jakou barvu máš?“ – procvičování barev, matematických představ
 • „Neseme vajíčka“ – štafetový běh v družstvech

I. třída

,,CO SE VYKLUBALO Z VAJÍČKA?“

 • „Jarní hádanka“ – seznámení s vlaštovkou, špačkem čápem, s jejich způsobem života, hnízdění, způsobem života
 • prohlížení encyklopedií a knížek o ptácích, pozorování líhnoucího se vajíčka
 • „Vajíčko“ – procvičování barev, řazení podle velikostí
 • „Hnízda“ – tvoření skupinek vajíček podle předem daného počtu a barvy
 • „Na vrabce“ – pohybová hra
 • cvičení různých druhů poskoků, kroků, chůze v podřepu
 • „Ošklivé káčátko“ - poslech pohádky, rozbor, upozornění na nevhodné chování
 • „Zatoulané kuřátko“ – sluchová hra
 •  hra „Na datla“ - vyťukávání rytmu podle vzoru
 • výroba ptáčka s využitím různých technik
 • „Husička“ – práce s říkankou, vykreslování omalovánky
 • „Kouzelné pírko a lehký vánek“ – dechové cvičení, foukání
 • pozorování ptáků ve volné přírodě, poznávání, poslech zpěvu, umět se ztišit a pozorně naslouchat
 • „Co ptáčci nemají rádi?“ – rozhovor o tom, jak se chováme v přírodě
 • „Zpěv přírody“ – poslech hudby z CD + relaxace na koberci
 • „Hnízdo“ – stavba hnízda z různých materiálů, konstruování ze stavebnic
 • přenášení vajíčka na lžičce, slalom mezi kužely
 • „Vlaštovka“ – spojování bodů

II. třída

,,CO SE VYKLUBALO Z VAJÍČKA?“

 • „Hnízdění ptáků“ – rozhovor (druhy ptáků, způsob obživy, pozorování rozdílů v rozpětí křídel, tvaru zobáků, velikosti vajíček)
 • práce s encyklopedií a různými knihami – vyhledávání, přiřazování
 • výroba hnízda a ptáčků z různých materiálů
 • „Ptáčku, jak zpíváš“ – sluchová hra
 • „Ošklivé káčátko“ – poslech pohádky (nejsme všichni stejní)
 • cvičení orientace na ploše, početních představ – práce s PL
 • hudební hry – rozvoj rytmického cítění, intonace, hra na Orffovy nástroje
 • „Ptáci v přírodě a ptáci v chovu“ – dravci, vodní ptáci, exotičtí, stěhovaví, domácí
 • „Ticho“ – pochopení hodnoty ticha, cvičení sebeovládání, sebekontroly, sluchového vnímání při sluchové hře
 • „Na vrabce“ – pohybová hra
 • „Čarujeme“ – otisky peří namáčeného v barvě
 • „Jak psali naši předkové“ – psaní husím brkem
 • nácvik básně a písně k danému tématu
 • dechové cvičení s pírkem
 • „Vajíčko“ – porovnávání podle velikosti, barvy, tvoření skupinek podle předem daného počtu, určování více, méně, o kolik
 • určování polohy -  před, za, mezi, nad, pod, nahoře, dole
 • motivované cvičení s vajíčkem

I. třída

,,JARO NA POLI A NA ZAHRADĚ“

 • seznámení s jarními pracemi na poli a na zahradě (příprava půdy, setí, nářadí, rozlišování semínek podle vzhledu)
 • experiment - klíčení semínek hrachu, fazole, papriky, rajčete
 • „Co vše můžeme nasadit“ – rozhovor, druhy zeleniny
 • „Semínko“ – motivované cvičení spojené s prvky jógy
 • „Šel zahradník do zahrady“ – hudebně pohybová hra
 • pozorování jarních barev při pobytu venku
 • „Na zahradnictví“ – tvořivá hra v prostoru
 • poznávání jarních květin, všímání si charakteristických znaků
 • grafomotorická cvičení s jarní tématikou
 • seznámení s básní, písní o jaru + pohybové vyjádření
 • „Příprava záhonků“ – seznamování se s novými pojmy (řádek, sloupec), rozlišovat pravou a levou stranu
 • „Zaséváme“ – procvičování matematických představ (počítání semínek, brambor, fazolí, hrášku)
 • „Jarní barvy v přírodě“ – pozorování při pobytu venku, návštěva zahrádky, vycházka mezi poli
 • pozorování strojů a techniky při práci na poli
 • výroba rozkvetlých jarních stromů
 • nápodoba specifických pracovních činností pohybem
 • „Sluníčko“ – chůze v kruhu motivovaná jarem
 • „Na obchod“ – námětová hra
 • „Jaro na zahradě a na poli“ – grafomotorická cvičení
 • pohybové hry zaměřené na procvičení barev
 • „O vlaštovce“ – čtení pohádky

II. třída

,,JARO NA POLI A NA ZAHRADĚ“

 • „Jarní zahrada“ – rozhovor, význam vláhy, použití zahradního nářadí, potřebná pomoc člověka, co vše můžeme nasadit…
 • „Proč jsou žížaly užitečné?“ – pokus
 • experiment – klíčení semínek hrachu, fazole, řeřichy…..
 • „Pěstujeme bylinky“ – získávání základních poznatků o bylinkách, rozdíl mezi bylinkami a květinami, využití
 • „Na zahradnictví“ – tvořivá hra v prostoru, procvičování pojmů (pravá, levá, řádek, sloupec, nahoře, dole, uprostřed, mezi, vpředu, vzadu…)
 • nácvik básní, písní s jarní tématikou
 • nápodoba specifických činností pohybem – sázení, setí, hrabání, zalévání, kopání….
 • „Hrátky s jarem“ – jazyková výchova, procvičování antonyma, homonyma, určování hlásky na začátku a na konci slova
 • upevňování sounáležitosti s živou, neživou přírodou - prohlížení knih a encyklopedií, vycházky okolo zahrádek, mezi poli
 • „Včelky“ – jak žijí, čím jsou užitečné na zahradě a na poli
 • „Včelko zabzuč“ – sluchová hra
 • význam pěstování ovoce a zeleniny pro člověka, zvířata
 • „Jaro na poli a na zahradě“ – grafomotorická cvičení v PL
 • pečovat o své okolí, podílet se na vzhledu okolí v MŠ
 • rozlišovat stromy a keře na zahradě, jejich druhy
 • „Jak pomáháme na zahrádce“ – rozhovor
 • práce na školní zahradě, vyhrabávání trávy
 • vlastní improvizace pohybů k písním a říkadlům o jaru
 • „Co vyroste?“ – motivované cvičení spojené s prvky jógy
 • „Na obchod“ – námětová hra

I. třída

,,MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

 • „Zvířátka ze statku“ – práce s magnetickou obrázkovou pomůckou, seznamování s mláďátky, poznávání, přiřazování
 • vytleskávání slabik jednotlivých zvířátek + hra na tělo
 • „O koťátku, co zapomnělo mňoukat“ – poslech pohádky, následná dramatizace
 • nácvik básní, písní a říkadel o zvířátkách
 • „Jak se kdo ozývá“ – sluchová hra spojená s gymnastikou mluvidel
 • „Máme rádi zvířátka“ – rozhovor (péče o zvířata, potrava, charakteristické znaky, barva, čím se liší člověk od zvířete, užitečnost
 • vyhledávání rozdílů, hledání stínů jednotlivých zvířat
 • „Kdo jsem?“ – pantomimické vyjádření
 • „Zvířátko“ – práce s papírem, překládání, modelování
 • zpěv známých písní se zvířátky + doprovod na instrumentální nástroje
 • určování hlásky na začátku slova, vytváření rýmů (kočka-čočka)
 • „Když jsem já sloužil“ – poslech písně doprovázené pohybem
 • „Hrajeme si na zvířátka“ – využití jógových prvků k protažení
 • čtení bajek + následné ponaučení
 • „O kůzlátkách“ – dramatizace pohádky
 • „O pejskovi a kočičce“ – poslech z CD
 • poslech zvuků jednotlivých zvířat
 • „Cesta za zvířátky“ – překážková dráha
 • „Klubíčka pro kočičku“ – grafomotorická cviční
 • prohlížení knih a encyklopedií, vyhledávání
 • „Všechno lítá, co má peří“ – pohybová hra

II. třída

,,MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

 • určování hospodářských a domácích zvířat, procvičování znalostí názvů zvířat
 • „Představ si jak vypadá“ – učení se slovnímu popisu
 • „Kdo jsi?“ – pantomimické hry
 • „Klec pro králíka“ - graficky zaznamenat vertikální a horizontální linie
 • „Všechno lítá, co má peří“ – pohybová hra
 • nácvik básní, písní k danému tématu
 • „Co slyšíš?“ – vytleskávání názvů zvířat, určování počtu slabik, hlásky na začátku a na konci slova, určování krátkých a dlouhých slov
 • procvičení prostorových vtahů – doprava, doleva, nahoru, dolů...
 • „Kdo skáče, běhá a létá“ – individuální práce s PL
 • „Zvířátko, které mám nejraději“ – kresba, práce s modelínou
 • nápodoba hlasů zvířat s využitím magnetofonové nahrávky
 • poslech příběhu+ rozhovor z knihy „Mach a Šebestová“
 • vyhledávání v knihách a encyklopediích
 • chůze a běh s překračováním a přeskokem
 • „Koťátko mňouká“ – sluchová hra
 • „Vzájemně se potřebujeme“ – rozhovor o pomoci člověka, krmení, čištění klecí, hřebelcování, veterinární služba, užitek zvířat, zpracování, výroba
 • čtení bajek  + následné ponaučení
 • stavba farmy s využitím různých stavebnic
 • „Ovečka s černou skvrnou“ – práce s tematickým blokem
 • rozhovor „Co zvířátka neumí a čím se liší člověk od zvířat?“
 • cvičení jógy + zdravotní cvičení