Jdi na obsah Jdi na menu

MĚSÍČNÍ VZDĚLÁVACÍ TÉMATA MŠ 2

12. 4. 2021

KVĚTEN

Téma: ,,BARVY ŽIVOTA"

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Naše maminka má svátek

2. Máme se rádi s mámou a tátou

3. Barevná kvetoucí příroda

 

I. třída

„NAŠE MAMINKA MÁ SVÁTEK“

 • rozhovor na téma „Moje maminka a proč ji mám rád“
 • „Maminka je pohádka“  - čtení příběhu, ponaučení
 • nácvik básní, písní a popěvků k danému tématu
 • výroba přáníčka a dárečku pro maminku
 • grafomotorická cvičení „Maminka vaří kašičku“
 • „Korálky pro maminku“ – navlékání, třídění, seřazování
 • „Kytička“ – procvičování barev, velikosti
 • námětové hry v kuchyňce
 • „Den matek“ – nácvik divadelního představení
 • „Jaká je moje maminka“ – procvičování přídavných jmen
 • rozvíjení pohybových dovedností ve spojení se zpěvem a hudbou
 • „Šaty pro maminku“ - dekorovaná malba
 • sestavování slavnostního programu pro maminku
 • slavnostní zdobení třídy
 • „Pomáháme mamince“ – úklid hraček, utírání stolečků, umývání nádobí
 • „Srdíčko“ – tvořivá hra s využitím různých technik a materiálů
 • „Jak se moje maminka jmenuje?“ – určování počtu slabik, písmene na začátku slova
 • rytmizace říkadel a básní s využitím hry na těl
 • „Trháme kytičku mamince“ – motivované cvičení
 • „Na návštěvě“ – procvičování zásad slušného chování a stolování
 • relaxační cvičení s hudbou
 • „K čemu nám slouží ruce?“ – hlazení, mazlení, objetí, k práci, ke hraní…
 • „Veselá kapela“ – doprovod na Orffovy nástroje
 • překážková dráha – „Cesta domů“
 • skládání srdíčka z plastových vršků
 • „Co má moje máma ráda?“ - hra zaměřená na orientaci na ploše, procvičení pravolevé orientace
 • „Kde jsi?“ - sluchová hra
 • procvičování protikladů malý - velký, nahoře – dole, teplý – studený….
 • „Moje maminka“ - kresba

II. třída

„NAŠE MAMINKA MÁ SVÁTEK“

 • „To je moje maminka“ – jak vypadá (charakteristické znaky), co má ráda, co ráda dělá….
 • skládání slov z jednotlivých písmen podle předlohy
 • „Maminka“ – kresba
 • práce s encyklopedií – „Jak jsme přišli na svět“
 • PL s názvem „Co miminko potřebuje“
 • výroba přáníček a dárečků pro maminku
 • „Jak se moje maminka jmenuje“ – rozhovor, určování písmene na začátku slova, vytleskávání jednotlivých slabik, určování počtu slabik
 • nácvik básní, písní k danému tématu – přednes, výslovnost, recitace
 • „S čím doma mamince pomáháme“ – pantomimické vyjádření jednotlivých pracovních činností
 • vystřihování obrázků podle předlohy
 • sestavování slavnostního programu pro maminky
 • rozvíjení pohybových dovedností ve spojení se zpěvem a s hudbou
 • „Na návštěvě“ – procvičování zásad slušného chování, stolování
 • „Všichni domů“ – pohybová hra
 • tvoření rýmů k daným slovům (maminka – pralinka)
 • „Šijeme šaty pro maminku“ – provlékání pomocí tkaniček, vlny
 • námětové hry v kuchyňce, v obchodě
 • „Den matek“ - zdobení třídy, šatny…
 • „Bonboniéra pro maminku“ – dokreslení tvarů
 • tvoření pojmů (dlouhý, krátký, úzký, široký, malý, velký…)
 • zdravotní cvičení s hudbou
 • nácvik divadelního představení ke svátku „Den matek“
 • hledání správné poloviny srdce (barva, tvar, velikost)
 • „Hra se srdíčky“ – malé, větší, největší
 • „Máme se rádi“- motivované cvičení ve dvojicích + relaxace
 • čtení příběhů a pohádek k danému tématu
 • „Zpíváme mámě pro radost“ – hudební doprovod, zpěv písní
 • jazykolamy, hádanky, doplňovačky

I. třída

„MÁME SE RÁDI S MÁMOU A TÁTOU“

 • „Jak je to v naší rodině“ – členové naší rodiny, charakteristika jednotlivých postav
 • „Kde pracuje máma s tátou“ – námětové a tvořivé hry s využitím různých profesí
 • pantomimické vyjádření různých profesí a činností
 • „Nakupujeme s rodiči“ - poznávání a pojmenovávání základních věcí a potravin
 • „Co slyšíš?“ – sluchová hra /stříhání, zatloukání kladivem, cinkání klíčů, zvuků dopravních prostředků…)
 • „S čím doma pomáhám“ – úklid, vaření, praní, žehlení
 • Hra „Co dělají“ – utváření jednoduchých vět, procvičení sloves
 • čtení pohádky „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“
 • hrátky s předměty různých pracovních činností – práce s didaktickým materiálem (přiřazování, doplňování)
 • „Naše rodina“ – tvořivá hra s modelínou
 • „Co společně rádi děláme“ – rozhovor + grafomotorická cvičení
 • „Veď mě“ – kontaktní hra
 • upevňovat vztahy ke svým rodičům a prarodičům, uvědomovat si úctu k jejich věku a snahu pomáhat jim
 • procvičovat základy slušného chování + námětové hry
 • seznámení s básní, písní a tanečkem k danému tématu
 • „Rodina“ – práce s didaktickým materiálem, přiřazování, procvičení číselné řady 1. -5.
 • „Cestujeme s rodiči“ – překážková dráha
 • „Na rodinu“ – námětová hra
 • rytmizace říkadel spojených s hrou na tělo
 • hry v přírodním terénu zaměřené na orientaci v prostoru, zvukový signál

II. třída

„MÁME SE RÁDI S MÁMOU A TÁTOU“

 • „Jak je to v naší rodině“ – členové naší rodiny, jak pomáháme v rodině, povinnosti dětí i dospělých
 • pantomimická hra „Haló babi“
 • „Kde pracuje máma s tátou“ – využití obrázků různých profesí
 • prohlížení různých knih a encyklopedií
 • vyslechnutí povídky o babičce z knihy „Maminčina pohádka“ (vyprávění o obsahu povídky, ponaučení)
 • „Moje rodina“ – rytmizování slov a sousloví, rozklad na slabiky, hlásky, určování počáteční hlásky
 • „Výlet s rodiči“ – překážková dráha, štafetový běh
 • logopedická chvilka + grafomotorická cviční na téma rodina
 • upevňovat vztahy ke svým rodičům a prarodičům, uvědomovat si úctu k jejich věku a snahu pomáhat jim
 • „Kdo je kdo“ – modelování postaviček
 • „Jak mamince s tatínkem pomáháme?“ – posilování citového vztahu k rodičům
 • poslech příběhu „Jablíčka pro dědečka Karpíška“
 • „Co slyšíš?“ – rozlišování zvuků, které můžeme slyšet doma, v dílně, na zahradě
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností
 • „Proč je dobré mít sourozence“ – rozhovor, pomoc mladšímu sourozenci, samota…
 • „Veselý pytlík“ – hmatová hra, určování nářadí, nádobí
 • tvořivé hry „Na sklenáře, švadlenu, zedníka“
 • tvoření pojmů – úzký, široký, nahoře, dole, studený, teplý…
 • hry v přírodním terénu zaměřené na orientaci v prostoru, zvukový signál

I. třída

„BAREVNÁ KVETOUCÍ PŘÍRODA“

 • pozorování kvetoucích stromů a keřů v přírodě
 • rozhovor na téma „Barevná příroda“ – práce s obrázky květin stromů a keřů (poznávání, co o nich víme…)
 • „Uvíjíme věneček“ – hra se zpěvem
 • Pohybová hra „Kytičky a včelky“ -procvičování běhu s rychlou reakcí na daný signál
 • upevňování poč. řady a orientace na ploše – vysazujeme kytičky, třídíme podle barvy, tvaru, velikosti
 • využití společných her „Beruška, Včelko, kam letíš“
 • „Kytičky“ – grafomotorická cvičení (dokresli stonky, travičku, lístky)
 • „Kytička pro maminku“ – tvořivá hra s využitím různých technik
 • seznámení s básní, tanečkem k danému tématu
 • práce s publikací „Filipova dobrodružství“
 • „Příroda“ – rozhovor, jak si vážíme práce každého z nás, pomoci, ohleduplnosti + ekologie
 • pokus o malbu kvetoucího stromu
 • význam včel pro úrodu i květy
 • „Jak se chováme“ – ve třídě, k ostatním dětem, co nás ruší, co nám vadí, řešení sporů
 • objevovat vůni květin při procházkách a pobytu venku
 • „Na barevné kytičky“ – hra  zaměřená na orientaci na ploše
 • míchání barev a odstínů barev
 • zalévání květin a rostlinek
 • prohlížení knih a encyklopedií o olejích
 • relaxační cvičení spojené s prvky jógy a vonnými oleji
 • „Čáp ztratil čepičku“ – pohybová hra

II. třída

„BAREVNÁ KVETOUCÍ PŘÍRODA“

 • objevovat kvetoucí stromy a keře v okolí MŠ, při pobytu venku
 • rozhovor na téma „Živá a neživá příroda“
 • vyhledávání v knihách a encyklopediích o přírodě
 • „Je to všude na světě stejné?“ – podmínky pro pěstování rostlin (Sahara, prales..)
 • rozhovor na téma „Kytky a bylinky“ -  užitek, krása, léčebné účinky, správné zpracování
 • paleta barev – míchání barev a jejich odstínů
 • rozlišovat řádek a sloupec, pravidelně střídat barvy a tvary podle daného pravidla
 • nácvik písní s využitím nahrávek „Hlasy lesa, Myšlenky nápady a dojmy“ + pohybové vyjádření
 • malba kvetoucího stromu, zátiší s vlastním mícháním barev
 • „Pomocnice včelky“ – kde žijí, význam včel, charakteristika, proč je chráníme, užitek…
 • poznávání některých květin – zahradních (růže, tulipán…), lučních (kopretina, sedmikráska…) – co o nich víme, výroba herbáře
 • „Spočítej květiny a zapiš podle vzoru“ – procvičování předmatematických představ, orientace na ploše, převádění počtů do určitých symbolů
 • grafomotorická cvičení - „Dokresli květiny do vázy“
 • „Prořezáváme stromy“ – cvičení rovnováhy a akrobatické dovednost

ČERVEN

Téma: ,,CO UŽ UMÍM?"

Podtémata na jednotlivé týdny:

1. Svátek dětí

2. U vody a na louce

3. Hurá na prázdniny

 

I.+II. třída

„DEN DĚTÍ“

 • „Koho obdaruji“ – navozování citového vztahu ke kamarádům
 • prolézání průlezek, zdolávání překážek na školní zahradě
 • „Opičí dráha“ – překonávání různých překážek, využití nářadí
 • „Cesta za pokladem“ – plnění úkolů zábavnou formou
 • „Co si přejeme“ – vymýšlení společného přání pro všechny děti na světě
 • „Jací jsme?“ – barva pleti, chování, jednání, pomoc, postižené děti, ohleduplnost, podmínky k životu
 • házení na cíl, do koše, skoky v pytlích, prolézání látkovým pytlem, vylézání na žebřiny, hry s kruhy, skákání na trampolíně
 • čtení z knihy „Honzíkova cesta“ – I. třída
 • čtení z knihy „Malý Bobeš“ – II. třída
 • „Co je to solidarita?“ – vzájemná pomoc lidí na celém světě, pomoc nemocným dětem
 • „Jedeme na výlet vláčkem“ – výroba vlaku z různých materiálů
 • výroba dárku pro kamaráda
 • „Moje oblíbené písně“- poslech písní, emocionální tanec
 • pohybové hry s hudbou, cvičení jógy + relaxace s pavím pírkem
 • recitace oblíbených básní, písní a říkadel
 • soutěže, štafetové běhy
 • „Důvěřuj mi“ – kontaktní hra ve dvojicích
 • motivované cvičení vedené dětmi
 • „Mám tě rád, jsem tvůj kamarád“ – vyhledávání shodné poloviny srdce
 • „Kamarád“ – dokreslení obličeje kamarádům
 • „Jakou mám náladu?“ – využití zrcadla, obličejů+ pantomimické vyjádření
 • výlet do Litovle, putování do okolních vesnic
 • hádanky pro radost a dobrou náladu
 • čtení pohádek podle přání dětí
 • společné hry u stolečků i v prostoru herny podle přání dětí

I. třída

„U VODY A NA LOUCE“

 • „Od vajíčka k motýlkovi“ – využití obrázků a plastových modelů k objasnění vývoje motýla
 • hledání rozdílů mezi housenkami – velikost /menší, větší, největší), barva
 • vyhledávání hmyzu v knihách a encyklopediích
 • hra „Na hadače“
 • nápodoba pohybu hmyzu s využitím skladby „Čmelák“
 • „Beruška“ - upevňování předmatematických schopností
 • „Let motýla“ – slalom mezi kužely, překonávání různých překážek
 • „Hmyz v trávě“ – výtvarné znázornění, obtisky trávy…
 • „Medový den ve školce“ – rozhovor kdo jsou to chůvy, stavitelky, uklízečky, úl, plásty, využití medu, význam včel pro člověka a přírodu
 • „Včelko, kam letíš?“- sluchová hra s využitím padáku
 • poznávání hmyzu na obrázcích i v přírodě – pozorování pomocí lupy, mikroskopu
 • „Jak je to s těmi mravenci?“ – pozorování v přírodě, vycházka na kraj lesa
 • „Na mravence“ – stavění mraveniště, mluvení mravenčí řečí, stavění mravenčích cestiček ze dřevěných špachtlí
 • čtení příběhu „Kvak a Žbluňk“ – charakteristické rysy, způsob života, nejznámější druhy
 • skládání žabáků a berušek z papíru
 • seznámení s písní „Mravenčí ukolébavka“
 • „Včelka letí“ – grafomotorická cvičení
 • pohybová hra „Co létá, skáče a běhá“
 • nápodoba zvuků hmyzu

II. třída

„U VODY A NA LOUCE“

 • „Hmyz“ – třídění podle výskytu, užitečnost, charakteristické znaky, barva, velikost, potrava…..
 • „Význam vody pro život“ – vytvářet u dětí povědomí z přírodního i společenského prostředí
 • koloběh vody v přírodě, atmosférické jevy, co je ovlivňuje…
 • vnímání a pochopení rozdílů /oceán, moře, rybník, přehrada, řeka, potok, živočichové, ryby…)
 • vycházka k potůčku Cholinka
 • „Jak můžeme přírodě pomáhat“ – třídění odpadu, pomoc při znečištění, ochránci přírody
 • „Entomologie v obrázcích“ – poznávání hmyzu na obrázcích, v přírodě, pozorování pomocí lupy, mikroskopu
 • práce s veršem, nácvik básně, vymýšlení slov, která se rýmují
 • „Medový den ve školce“ – jak to v úle funguje, význam včel pro člověka a přírodu
 • práce s příběhem „O hladové housence“ – ukázka stádií vývoje motýla + využití plastových modelů
 • výtvarné ztvárnění motýlů (zapouštění barev na papíru, textilu
 • poslech příběhů z knihy „Ferda mravenec“
 • hudebně pohybové hry „Motýli letí“ – nápodoba pohybu hmyzu
 • skládání hmyzu z papíru
 • „Mravenčí cestičky“ – grafomotorická cvičení
 • „Mravenčí procházka“ – vycházka k lesu, seznámení s životem v mraveništi
 • vytvářet pozitivní vztah k přírodě, vědět, jak o ni pečovat, chránit ji
 • nácvik básní, písní a říkadel o hmyzu
 • „Let včelky“ – překážková dráha

I. třída

HURÁ NA PRÁZDNINY

 • „Bez knihy na prázdniny nepojedu“ – prohlížení dětských knih, ilustrací, ukázka své oblíbené knihy
 • vytváření povědomí a sounáležitosti s ostatním světem – prohlížení obrázků z různých koutů světa (práce s mapou, atlasem, glóbusem)
 • poslech písně „Kolik je na světě moří“ + pohybové vyjádření
 • rozvíjet povědomí o  životě zvířat a lidí na planetě Zemi, objevování tajemství točící se zeměkoule
 • výtvarné zpracování představy „Kam bych nejraději jel na prázdniny
 • „Slunce“ – motivované cvičení zaměřené na protažení jednotlivých svalových skupin
 • pohybové vyjádření moře – šumění, mořské vlny…
 • upevňování pojmů (nízký, vyšší nejvyšší – nížiny, kopce, hory)
 • „Proměnlivé počasí“ – prožitková výchova
 • „Co vše je možné dělat v létě“ – aktivity, ochrana před sluncem, riziko koupání, cestování, vlastní přání, představy
 • seznámení s básní o létu
 • využití slunce – pokusy
 • legrační hrátky se stínem
 • vystřihování obrázků s letní tématikou
 • poslech příběhu „Letní odpoledne“ – rozhovor, řešení modelových situací
 • hrátky s vodou na zahradě MŠ
 • „Hrajeme si s mušličkami“ – třídění mušliček podle velikosti, barvy, všímat si jedinečnosti každé z nich
 • nápodoba vodních sportů pohybem, hry s míčem a švihadlem

II. třída

„HURÁ NA PRÁZDNINY“

 • „Těšíme se na prázdniny“ – sdělování představ, přání, plánů…
 • „Navazování solidárního myšlení s lidstvem na celé planetě“ (rozhovor v komunitním kruhu)
 • rozvíjení povědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi, objevování světa mimo naši Zemi, tajemství točící se zeměkoule
 • procvičování protikladů (nahoře-dole, horko-chladno…)
 • vytváření povědomí a sounáležitosti s ostatním světem, prohlížení obrázků z různých koutů světa, práce s mapou, atlasem, glóbusem, porovnávání přírodních i kulturních odlišností
 • „Kam bych nejraději na prázdniny“ – výtvarné zpracování představy
 • „Jak pojedu na výlet“ – druhy dopravních prostředků, bezpečnost, ochranné pomůcky…
 • upevňování schopností pracovat s informacemi získanými z encyklopedií, atlasů…
 • „Bezpečně u vody“ – rozhovor, řešení modelových situací, jak se chránit, pomůcky…
 • logopedie a grafomotorika hrou – práce s PL
 • upevňování pojmů (nízký, vyšší, nejvyšší – nížiny, kopce, hory)
 • poslech písně „Kolik je na světě moří“
 • společné hry na zahradě MŠ
 • „Plavecký výcvik“ – proč se učíme plavat, proč patří plavání k základní vybavenosti člověka
 • využití slunce – pokusy
 • tvořivé hry s pískem a vodou na zahradě MŠ
 • skládání lodiček z barevných papírů
 • rytmizace známých písní
 • seznámení s básní a písní s letní tématikou